Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Πως φτιάχνουμε σαπούνι

όταν ένα μεγάλο κομμάτι νατρίου πέφτει στο νερό

ότ

Έκρηξη ηφαιστείου

Το μαντίλι αναστενάρης

Ηφαιστειακή έκρηξη

Ανίχνευση λίπους

Ανίχνευση αμύλου

Ανίχνευση σακχάρων

Πως γεννήθηκε η γη

http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=32 https://youtu.be/qDnimM_XdSM https://www.youtube.com/watch?v=A-j1zXP6um4 https://www.you...