Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα τροπικό κλίμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα τροπικό κλίμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Υγρά και Ξηρά Τροπικά Κλίµατα


 Τα υγρά και ξηρά τροπικά κλίµατα που είναι γνωστά σαν κλίµατα τροπικής Σαβάνας, χαρακτηρίζονται από µια εκτεταµένη ξηρή περίοδο που µπορεί να διαρκέσει µέχρι και επτά µήνες. Τα ετήσια ποσά της βροχής παρουσιάζουν µεγάλη µεταβλητότητα από χρόνο σε χρόνο και αυτά είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα ποσά των βροχερών και µουσωνικών κλιµάτων κυµαινόµενα µεταξύ 700 και 1500 mm.
Ο τύπος αυτός είναι ο µεταβατικός τύπος ανάµεσα στα τροπικά βροχερά και στα ξηρά ή ηµίξηρα τροπικά κλίµατα. Αυτά επικρατούν στις περιοχές που βρίσκονται ανάµεσα στην ισηµερινή ζώνη και τα υποτροπικά υψηλά συστήµατα πίεσης.
αυτά συναντώνται στο δυτικό τµήµα της Κεντρικής Αµερικής, στο Β∆ τµήµα της Νότιας Αµερικής, στην εσωτερική Βραζιλία, Βολιβία και Παραγουάη. Επίσης συναντώνται στα νότια της Κεντρικής Αφρικής, στη ∆υτική Μαδαγασκάρη, σε τµήµατα της Ινδίας, της ΝΑ Ασίας και της Βόρειας Αυστραλίας.
Κατά τη χειµερινή περίοδο κυριαρχούνται από ξηρές τροπικές αέριες µάζες cT των υποτροπικών αντικυκλώνων, οι οποίες και προκαλούν την ξηρασία στις περιοχές αυτές.
 Κατά τη θερµή περίοδο, που είναι και η περίοδος των βροχών, το κλίµα ελέγχεται από Ισηµερινές αέριες µάζες και από το ενδοτροπικό µέτωπο.
Οι βροχές είναι έντονες και συνοδεύονται από καταιγίδες.
Ο χαρακτηρισµός σαν υγρά και ξηρά κλίµατα οφείλεται στο γεγονός ότι βροχερή περίοδος είναι µεγαλύτερη στις περιοχές που βρίσκονται προς τον Ισηµερινό (υγρά) και µικρότερη σε αυτές που βρίσκονται προς τους τροπικούς (ξηρά).
Οι µέσες µηνιαίες θερµοκρασίες κυµαίνονται από 18 και πέραν των 25° C. Τα ηµερήσια θερµοµετρικά εύρη είναι πολύ µεγάλα, ιδιαίτερα κατά την ξηρή περίοδο, όπου οι θερµοκρασίες µπορούν να κυµανθούν από 10 έως και 45 ° C σε µια ηµέρα. 

Μουσωνικά Τροπικά Κλίµατα

 Ο τύπος αυτός οφείλει το όνοµα του στην πνοή των µουσώνων, δηλαδή ενός εκτεταµένου συστήµατος ανέµων που το καλοκαίρι πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά και το χειµώνα αντιστρέφει σχεδόν τη φορά του.
Ο τύπος αυτός επικρατεί στην Ινδία, τη Βιρµανία, την Ινδονησία, το Βιετνάµ, τις Φιλιππίνες και σε µερικά άλλα σηµεία του πλανήτη.
Η βροχερή περίοδος εκδηλώνεται κατά την περίοδο της πνοής αυτών από την πλευρά της θάλασσας, δηλαδή κατά τη θερµότερη περίοδο του έτους ( συνήθως από Μάιο µέχρι Σεπτέµβριο).
Τα ετήσια βροχοµετρικά ύψη υπερβαίνουν τα 1500 ή και 2000 mm και η µεταβλητότητα είναι σηµαντική από έτος σε έτος.
Η τοπογραφία στη ζώνη δράσης των µουσώνων είναι πολύ σηµαντική αφού µπορεί να αυξήσει τόσο σηµαντικά τις ετήσιες βροχοπτώσεις που αυτές µπορεί να φτάσουν ακόµη και τα 15 µέτρα ύψους.
 Ο Χειµώνας και η Άνοιξη αποτελούν τη µεγάλη περίοδο ξηρασίας η οποία µάλιστα πολύ συχνά δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα στη γεωργική παραγωγή αλλά για στο ανθρώπινο περιβάλλον.
 Το κλίµα των µουσώνων είναι καθοριστικό για τη διατροφή της πολυπληθούς ασιατικής περιοχής όπου κυρίως επικρατεί και οι από έτος σε έτος διακυµάνσεις της βροχόπτωσης καθορίζουν ουσιαστικά την καλλιέργεια του ρυζιού που είναι και η κύρια διατροφή των κατοίκων.
 Η θερµοκρασία παρουσιάζει τα µέγιστα της πριν από την έναρξη των βροχών ή σπανιότερα µετά τη λήξη τους. Οι µηνιαίες τιµές της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερες των 18° C. 

Βροχερά Τροπικά Κλίµατα

Τα κλίµατα αυτά επικρατούν στην τροπική ζώνη, όπου δρα το ενδοτροπικό µέτωπο και συγκλίνουν οι αληγείς άνεµοι.
Σηµειώνονται πολλές βροχοπτώσεις, οι οποίες µάλιστα αυξάνονται όπου υπάρχει έντονη τοπογραφία. Οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνονται τα κλίµατα αυτά είναι η περιοχή του Αµαζονίου (Ν. Αµερική), η Ισηµερινή Αφρική, Τµήµα της Ινδονησίας κ.λ.π.
Η θερµοκρασία είναι αρκετά υψηλή όλους τους µήνες του έτους και κυµαίνεται από 25 έως 28 °C και δεν παρουσιάζει µεγάλο ετήσιο και ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος (ΕΘΕ, ΗΘΕ), αφού το πρώτο είναι µικρότερο των 3° C και το δεύτερο κυµαίνεται µεταξύ των 8 των 11° C.
Η ετήσια βροχόπτωση υπερβαίνει τα 1500 mm και δεν µεσολαβεί ξηρή περίοδος. ∆εν υπάρχουν εποχές του έτους και το κλίµα είναι µονότονα θερµό και υγρό.
Ο τύπος αυτός ελέγχεται από Ισηµερινές Ε και Τροπικές cT, αέριες µάζες, και πολύ σπάνια µπορεί να φτάσουν ως εκεί ψυχρές αέριες µάζες από µεγαλύτερα πλάτη.
Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία και οι συγκλίνοντες αληγείς άνεµοι προκαλούν ισχυρές ανοδικές κινήσεις, που οδηγούν στο σχηµατισµό τεράστιων νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία εκδηλώνουν έντονες καταιγίδες κατά τις απογευµατινές ώρες έτσι που τελικά η βροχόπτωση στον τύπο αυτό να παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό ηµερήσιο απογευµατινό µέγιστο.
Επίσης στις περιοχές αυτές πολύ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι αύρες οι οποίες ανάλογα µε τη φορά που πνέουν ενισχύουν ή πνέουν αντίθετα µε τους αληγείς , οδηγώντας σε φαινόµενα σύγκλισης µε αποτέλεσµα την αύξηση των βροχοπτώσεων στις υπήνεµες πλευρές και ιδίως κατά τη νύχτα (π.χ Μαδαγασκάρη, Χαβάη).
Τέλος σε µερικές περιοχές της ζώνης αυτής οι βροχοπτώσεις γίνονται αφθονότερες και από τη δράση των καταστρεπτικών τροπικών κυκλώνων. 

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...