Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πειράματα χημείας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πειράματα χημείας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

αλλαγή χρώματος των λουλουδιών

πως μπορούν τα λουλούδια μας να αλλάξουν χρώμα? 
υλικά :
Λευκά λουλούδια
Βάζα ,Χρωστικές τροφίμων
Γεμίστε τα βάζα με νερό, 
και προσθέστε τουλάχιστον 25 σταγόνες από κάθε χρώμα κάθε βάζο , κόβοντας λίγο τα κοτσάνια των λουλουδιων 
βάλτε μέσα σε κάθε βάζο ένα λουλούδι 

και παρατηρήστε τις αλλαγές στο χρώμα των λουλουδιών καθημερινά. 
Αν έχετε περισσότερα βάζα μπορείτε και να αναμείξετε χρώματα και να δείτε το τελικό αποτέλεσμα 
νομίζω ωραία ιδέα και για τη γιορτή της μητέρας 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

MEL Chemistry experiments

 μερικά εκπληκτικά MEL Chemistry experiments 
καλή επιτυχία όταν τα προσπαθήσετε 


επίσης πολλά πειράματα από το κανάλι MEL Science κλικ εδω για την playlist

πως να φτιάξετε ένα πλαστικό παιχνίδι από πατάτα

δείτε το εκπληκτικό βίντεο

Reagents and equip­ment:

 • pota­to;
 • grater;
 • wa­ter;
 • fun­nel;
 • gauze (or med­i­cal ban­dage);
 • beakers;
 • heat­ing de­vice;
 • any food col­or­ing (not oblig­a­tory);
 • stick;
 • glass con­tain­er;
 • cit­ric acid (or any oth­er acid, for ex­am­ple vine­gar);
 • glyc­erol;
 • bak­ing mold of your choice.

Step-by-step in­struc­tions

Grate the pota­to fine­ly, and add a small amount of wa­ter (200 ml) to the pota­to, to rinse as much starch away as pos­si­ble, and stir. Then put the mix­ture through a fun­nel with gauze, to sep­a­rate the juice from the starch.
Af­ter a few min­utes, when the starch has set­tled, drain the juice. To the sed­i­ment add 30 ml of wa­ter and stir, and pour the so­lu­tion into a clean beaker. Add a few drops of food col­or­ing and 30 ml of a 5% cit­ric acid so­lu­tion, and 15 ml of glyc­erol.
Then, con­stant­ly stir­ring, heat the so­lu­tion, with­out let­ting it boil. Over time the so­lu­tion will thick­en con­sid­er­ably, and then be­come liq­uid again. Pour it into the ice cube mold and leave it at room tem­per­a­ture for 3 hours

Pro­cess­es de­scrip­tion

Acid caus­es the branched struc­ture of starch to break down. It turns into long chains and be­comes elas­tic. When the so­lu­tion cools, these chains be­come dense­ly stacked to­geth­er, turn­ing into a dense mass. The evap­o­ra­tion of wa­ter also as­sists the for­ma­tion of dense ma­te­ri­al.
When glyc­erol is added the toy does not crack, as the glyc­erol mol­e­cules fit be­tween the starch mol­e­cules, main­tain­ing its elas­tic state – the toy does not crum­ble like short­bread.
προσπάθεια μετάφρασης (συγχωρέστε μου τυχόν λάθη ) 

Αντιδραστήρια και εξοπλισμός: πατάτα · τρίφτης; νερό · χωνί · γάζα (ή ιατρικό επίδεσμο). ποτήρια · συσκευή θέρμανσης. κάθε χρωματισμό τροφίμων (δεν είναι υποχρεωτικό) · ραβδί; γυάλινο δοχείο · κιτρικό οξύ (ή οποιοδήποτε άλλο οξύ, για παράδειγμα ξύδι). γλυκερόλη. ψησίματος της επιλογής σας.


 Βήμα-βήμα οδηγίες Στρώνουμε καλά την πατάτα και προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα νερού (200 ml) στην πατάτα, για να ξεπλύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο άμυλο και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, βάλτε το μείγμα μέσω χοάνης με γάζα, για να διαχωρίσετε το χυμό από το άμυλο. Μετά από λίγα λεπτά, όταν το άμυλο έχει εγκατασταθεί, στραγγίστε το χυμό. Στο ιζήμα προσθέστε 30 ml νερού και αναδεύστε και ρίξτε το διάλυμα σε καθαρό ποτήρι. Προσθέστε μερικές σταγόνες χρωματισμού τροφίμων και 30 ml διαλύματος κιτρικού οξέος 5% και 15 ml γλυκερόλης. Στη συνέχεια, ανακατεύοντας συνεχώς, θερμαίνετε τη λύση, χωρίς να αφήσετε να βράσει. Με την πάροδο του χρόνου η λύση θα πυκνώσει σημαντικά και στη συνέχεια θα γίνει και πάλι υγρή. χύστε το  στο καλούπι πάγου και αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 3 ώρες. 

Περιγραφή διαδικασιών Το οξύ προκαλεί τη διάλυση της διακλαδισμένης δομής του αμύλου. Μετατρέπεται σε μεγάλες αλυσίδες και γίνεται ελαστική. Όταν το διάλυμα κρυώσει, οι αλυσίδες αυτές συσσωρεύονται πυκνά, μετατρέποντάς τις σε μια πυκνή μάζα. Η εξάτμιση του νερού βοηθά επίσης στον σχηματισμό πυκνού υλικού. Όταν προστίθεται γλυκερόλη, το παιχνίδι δεν σπάει, καθώς τα μόρια γλυκερόλης ταιριάζουν μεταξύ των μορίων του αμύλου, διατηρώντας την ελαστική του κατάσταση - το παιχνίδι δεν καταρρέει σαν κουλουράκι.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...