Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορεινό κλίμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ορεινό κλίμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Κλίµατα που ελέγχονται κυρίως από το υψόµετρο

Τα ορεινά κλίµατα
Η µεταβολή των κλιµατικών παραµέτρων είναι πολύ ταχύτερη κατά την κατακόρυφη έννοια παρά κατά την οριζόντια, έτσι για παράδειγµα µια η µεταβολή της θερµοκρασίας που παρατηρείται αν κινηθεί κανείς κατακόρυφα κατά 1000 µέτρα µέσα στην ατµόσφαιρα αντιστοιχεί µε αυτή που σηµειώνεται σε µια οριζόντια µετακίνηση κατά 1000 χιλιόµετρα κατά µήκος ενός µεσηµβρινού.
 Από το παράδειγµα αυτό είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πόσο σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κλίµατος διαδραµατίζει το υψόµετρο.
Σε κάθε τύπο κλίµατος οι οροσειρές που υπάρχουν στην περιοχή µπορούν να διαµορφώσουν και έναν ιδιαίτερο ορεινό τύπο κλίµατος. Με τον τρόπο αυτό τα ορεινά κλίµατα των πολικών περιοχών θα παρουσιάζουν εντονότερα τα πολικά χαρακτηριστικά, ενώ στις τροπικές ερηµικές περιοχές τα βουνά θα παρουσιάζουν ποικιλίες τροπικού ερηµικού κλίµατος. . Οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν δεν µπορούν από µόνες 154 τους να χαρακτηρίσουν τον ορεινό τύπο του κλίµατος, αλλά στην διαµόρφωση του διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο το γεωγραφικό πλάτος, το µήκος του φωτεινού τµήµατος της ηµέρας για κάθε εποχή του έτους, το ίδιο το υψόµετρο, η βλάστηση, ο προσανατολισµός και η µορφολογία του τόπου.
 Έτσι π.χ. σε µια περιοχή όπου στα πεδινά επικρατεί ένας ορισµένος τύπος κλίµατος π.χ. Csa δεν είναι δυνατόν στις οροσειρές όπου τα θερµοκρασιακά και βροχοµετρικά χαρακτηριστικά έχουν µεταβληθεί να αναζητηθεί ένας ψυχρότερος τύπος π.χ. Dfa. Ο τύπος αυτός θα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετικά µε το Csa, αλλά δεν µπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα και γι΄ αυτό θα χαρακτηριστεί σαν ορεινός τύπος.
 Οι περιοχές που κυριαρχούνται από ορεινούς τύπους κλιµάτων βρίσκονται σε υψόµετρα µεγαλύτερα των 1500 µέτρων και οι κυριότερες από αυτές είναι οι Ευρωπαϊκές Άλπεις, τα Ιµαλάια, το Θιβέτ, τα Βραχώδη όρη και οι Άνδεις στην Αµερικανική ήπειρο.
 Τα ποσά της βροχής επηρεάζονται σηµαντικά από το υψόµετρο, ενώ τα προσήνεµα δέχονται πολύ µεγαλύτερα ποσά από τα υπήνεµα. Η γραµµή των αιώνιων χιονιών καθορίζεται από τον προσανατολισµό, από την κλίση του εδάφους και από το χρόνο έκθεσης στις ηλιακές ακτίνες και τους ανέµους.
 Η γραµµή των αιώνιων χιονών βρίσκεται ψηλότερα στις βορινές κλιτύες και χαµηλότερα στις µεσηµβρινές. Οι ορεινοί φραγµοί αποκόπτουν τη ροή των αερίων µαζών και δηµιουργούν µέσα στις κοιλάδες τους τοπικά συστήµατα ανέµων µε διαφορετικές διευθύνσεις από αυτές που επιβάλλει η βαροβαθµίδα.
Στα µέσα και χαµηλά γεωγραφικά πλάτη το ορεινό κλίµα είναι υγιεινό και επιζητείται κυρίως κατά το καλοκαίρι, ενώ σε µεγαλύτερα υψόµετρα ή µεγαλύτερα πλάτη ευνοεί την ανάπτυξη του χειµερινού τουρισµού. 

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...