Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μεταβολή θερμοκρασίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μεταβολή θερμοκρασίας. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Εκτός από την ελάττωση που υφίσταται η θερµοκρασία του αέρα καθώς µεταβαίνουµε από τον ισηµερινό προς τους πόλους, µια σηµαντική επίσης ελάττωση της θερµοκρασίας παρατηρείται και µέσα στην ελεύθερη ατµόσφαιρα καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης. Το γεγονός αυτό κατά πρώτον επιβεβαιώνεται µακροσκοπικά από την παρουσία του χιονιού στα βουνά, ακόµη και σε αυτά του Ισηµερινού. Οι λόγοι οι οποίοι συντελούν στην ελάττωση της θερµοκρασίας καθώς αποµακρυνόµαστε από τη στάθµη της θάλασσας είναι οι ακόλουθοι: 
 (1) Η θέρµανση της ατµόσφαιρας γίνεται κατά κύριο λόγο έµµεσα από την επιφάνεια της Γης και όχι άµεσα από τον ήλιο. Έτσι, η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας µειώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της.
(2) Η συγκέντρωση των υδρατµών, οι οποίοι παγιδεύουν τη θερµική ενέργεια µειώνεται µε το ύψος µε συνακόλουθο και την εξασθένιση της κατακράτησης της θερµικής ενέργειας.
 (3) Η αραίωση του αέρα που παρατηρείται µε το ύψος µειώνει την ικανότητα αυτού να δεσµεύει θερµότητα.
 (4) Το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι βασικό θερµοκηπικό αέριο, εξαιτίας του µεγάλου µοριακού βάρους του, βρίσκεται συγκεντρωµένο στα κατώτερα στρώµατα της επιφάνειας της γης, τα οποία και θερµαίνονται περισσότερο από τα υψηλότερα στρώµατα.
 (5) Τέλος, ελάττωση της θερµοκρασίας προκαλεί και η διαστολή του αέρα, όταν αυτός εξαναγκάζεται να ανυψωθεί για διάφορους λόγους.

Η µέτρηση της µεταβολής της θερµοκρασίας κατά την κατακόρυφη έννοια µέσα στην ατµόσφαιρα επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας σειράς µέσων και οργάνων (µετεωρολογικά µπαλόνια, αεροπλάνα και άλλα µέσα). Η µέτρηση σε µια συγκεκριµένη ώρα σε ένα τόπο δίνει την κατακόρυφη θερµοκρασιακή εικόνα καθ’ ύψος. Η µείωση της τιµής της θερµοκρασίας κατά την κατακόρυφη έννοια, στην περίπτωση αυτή, εκφράζει την πραγµατική κατακόρυφη θερµοβαθµίδα ή τη θερµοβαθµίδα του περιβάλλοντος, η οποία δείχνει ότι η θερµοκρασία δεν παρουσιάζει σταθερή µεταβολή µε το ύψος
Αν γίνουν πάρα πολλές µετρήσεις του είδους αυτού στην ίδια θέση, τότε θα προκύψει ένας µέσος όρος τιµών οι οποίες δείχνουν ότι η θερµοκρασία ελαττώνεται µε το ύψος µε ένα σταθερό ρυθµό της τάξεως των 6.5 °C / 1000 µέτρα. Αυτή η σταθερή κατακόρυφη µεταβολή της θερµοκρασίας του αέρα ονοµάζεται κανονική κατακόρυφη θερµοβαθµίδα και αποτελεί το ένα από τα τρία βασικά µετεωρολογικά στοιχεία της τυπικής ατµόσφαιρας
 Τα άλλα δύο στοιχεία είναι η ατµοσφαιρική πίεση και η πυκνότητα του αέρα σε διάφορα ύψη της ατµόσφαιρας. Η τυπική ατµόσφαιρα είναι χρήσιµη για διάφορους κλιµατικούς υπολογισµούς καθώς και για την αεροπορία. Αυτή δείχνει γενικά τις θερµοκρασίες αλλά και τις πιέσεις που πρέπει να αναµένονται σε διάφορα ύψη. Όταν η ατµόσφαιρα παρουσιάζει κανονική θερµοκρασιακή στρωµάτωση, τότε η θερµοκρασία µειώνεται συνεχώς, καθώς αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της γης.
Μερικές φορές, όταν επικρατούν ειδικές ατµοσφαιρικές συνθήκες, η θερµοκρασία πάνω από ένα ορισµένο ύψος αρχίζει να αυξάνεται αντί να συνεχίζει τον ρυθµό της ελάττωσης της. Αυτό το φαινόµενο της αντιστροφής της θερµοβαθµίδας είναι γνωστό σαν αναστροφή της θερµοκρασίας, το δε στρώµα του αέρα µέσα στο οποίο εκδηλώνεται αυτή ονοµάζεται στρώµα αναστροφής.
 Οι αναστροφές της θερµοκρασίας δηµιουργούνται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 (1) Ο αέρας ο οποίος βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος ψύχεται πολύ γρηγορότερα από τον αέρα που βρίσκεται ψηλότερα, όταν η Γη χάνει θερµότητα εξαιτίας έντονης νυχτερινής ακτινοβολίας. Η ψύξη αυτή είναι εντονότερη όσο ξηρότερος είναι ο αέρας, όσο πιο ήρεµος είναι αυτός και όσο περισσότερο διαρκεί η νύχτα. Η αναστροφή αυτού 54 του είδους ονοµάζεται αναστροφή ακτινοβολίας εµφανίζεται τόσο κατά τις ανέφελες χειµερινές ή εαρινές νύχτες των µέσων γεωγραφικών πλατών , όσο και κατά το συνεχή χειµώνα των µεγάλων γεωγραφικών πλατών. Είναι επίσης συχνή επάνω από τα χιονοσκεπή εδάφη και σπάνια σχηµατίζεται επάνω από υδάτινες επιφάνειες. Οι αναστροφές αυτές συνήθως αρχίζουν από την επιφάνεια του εδάφους και για το λόγο αυτό ονοµάζονται και αναστρ) Οι αναστροφές αυτές δεν έχουν µεγάλη διάρκεια και διαλύονται µόλις αρχίσει η θέρµανση του εδάφους από τον ήλιο.
 (2) Ο σχηµατισµός αναστροφών ευνοείται ιδιαίτερα στις κλειστές πεδιάδες ή κοιλάδες, όπου ψυχρός και πυκνός αέρας, ο οποίος κατολισθαίνει από τις κορυφές και τις πλαγιές των παρακείµενων βουνών, συγκεντρώνεται στη βάση της κοιλάδας ή της πεδιάδας . Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι η παρουσία πολύ χαµηλών θερµοκρασιών στον πυθµένα της περιοχής παρά στις πλαγιές των βουνών. Οι περιοχές αυτές που δηµιουργούνται από την κατολίσθηση του ψυχρού αέρα είναι γνωστές σαν θύλακες παγετού. Αυτοί είναι συχνοί κατά την άνοιξη στα µέσα γεωγραφικά πλάτη και προκαλούν σηµαντικές ζηµιές στις καλλιέργειες λόγω παγετού. Βέβαια ο σχηµατισµός τους συνδέεται άµεσα µε τις αναστροφές ακτινοβολίας µε τις οποίες έχουν τα ίδια γενεσιουργά αίτια, αλλά η τοπογραφία επιτείνει την ένταση τους και τους καθιστά πολύ επικίνδυνους.
 (3) Μια άλλη κατηγορία επιφανειακών αναστροφών είναι οι λεγόµενες αναστροφές οριζόντιας µεταφοράς, κατά τις οποίες ο θερµός αέρας που κινείται επάνω από ψυχρές επιφάνειες ψύχεται στη ζώνη επαφής µε το έδαφος, ενώ ψηλότερα παραµένει θερµότερος. Αυτή η εικόνα µοιάζει µε την εικόνα της επιφανειακής αναστροφής, που περιγράφηκε αµέσως πριν µε τη διαφορά ότι µπορεί να διαρκέσει πολύ µεγαλύτερο χρόνο. Αναστροφές αυτού του είδους παρατηρούνται όταν θερµοί άνεµοι που κινούνται επάνω από τη θάλασσα συναντήσουν ψυχρά εδάφη, όπως συµβαίνει π.χ. µε την κίνηση νοτίων θερµών ανέµων που κινούνται από το Αιγαίο προς τη χέρσο της Β. Ελλάδος, ή γενικότερα από την Αφρική προς τα Βαλκάνια.
 (4)Στα µεγάλα αντικυκλωνικά συστήµατα παρατηρείται µια καθίζηση του αέρα η οποία εξαναγκάζει τον υπερκείµενο αέρα να θερµαίνεται αδιαβατικά και να απλώνεται επάνω από το κατώτερο στρώµα του αέρα. Έτσι σε σηµαντική απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους εµφανίζεται µια αναστροφή της θερµοκρασίας.  Επειδή αυτή αναπτύσσεται αρκετά υψηλότερα από την επιφάνεια της γης είναι 55 ανεξάρτητη από τον ηµερήσιο κύκλο θέρµανσης και µπορεί να διατηρείται για σηµαντική περίοδο. Η αναστροφή αυτή είναι γνωστή σαν αναστροφή καθίζησης και η εµφάνιση της συνδέεται µε τον πωµατισµό της ατµόσφαιρας και την επικράτηση ασθενών ανέµων ή απνοιών, όπως π.χ. συµβαίνει µε τον αντικυκλώνα του Β. Ειρηνικού, ο οποίος και διαµορφώνει το ρυθµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Λος Άντζελες. Οι µηχανισµοί της καθίζησης συντελούν στη µείωση της ατµοσφαιρικής υγρασίας και η παρουσία τους συνοδεύεται από ξηρό ατµοσφαιρικό αέρα στο στρώµα της αναστροφής.
 Τέλος µια ακόµη κατηγορία αναστροφών είναι οι καλούµενες µετωπικές αναστροφές, οι οποίες δηµιουργούνται όταν συναντηθούν δύο αέριες µάζες µε διαφορετικά θερµοκρασιακά χαρακτηριστικά
Τότε ο ψυχρότερος αέρας σφηνώνεται κάτω από το θερµότερο αέρα και δηµιουργείται η αναστροφή αυτή, η οποία και χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη ατµοσφαιρική υγρασία στα υψηλότερα θερµά στρώµατα. Η διαφορετική κατανοµή της υγρασίας διακρίνει µεταξύ τους τις δύο τελευταίες αναστροφές. Ο ρόλος των αναστροφών της θερµοκρασίας και ιδιαίτερα αυτών της καθίζησης και της οριζόντιας µεταφοράς είναι πολύ σηµαντικός στην δηµιουργία και την διατήρηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε πολλά σηµεία του πλανήτη. Επίσης είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία ανέφελων ουρανών και την εκδήλωση παγετών κατά τις ψυχρότερες περιόδους του έτους, ιδιαίτερα στα µέσα γεωγραφικά πλάτη. 

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...