Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μαγνήτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα μαγνήτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

μαγνητικά υλικά: οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη

Αρκετά νήπια, σε γενικές γραμμές, έχουν την εμπειρία των μαγνητικών και των μαγνητιζόμενων υλικών. η εμπειρία όμως αυτή δεν είναι συστηματική. βεβαίως, υπάρχουν και αρκετά παιδιά, τα οποία δεν έχουν εντοπίσει την ειδική φύση των μαγνητικών υλικών. σε όποια κατηγορία από τις δυο και εάν ανήκουν τα παιδιά, πολύ συχνά, χρησιμοποιούν τους μαγνήτες, όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα μη μαγνητικά υλικά, ενώ κάποιες φορές δεν δίνουν σημασία στις τυχαίες έλξεις τις  οποίες μπορούν αυτοί να ασκήσουν σε ορισμένα μεταλλικά υλικά.
Πολλά παιδιά, δεν διακρίνουν τα μη μαγνητικά αντικείμενα σε σώματα-υλικά, τα οποία μαγνητίζονται και άλλα τα οποία δεν μαγνητίζονται,δεδομένου ότι αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που μπορεί να τους τεθεί στον κύκλο των καθημερινών εμπειριών, αλλά στα πλαίσια μιας οργανωμένης διδακτικής διαδικασίας.
επίσης, πολύ σπάνια μπορούν να εντοπίσουν τη διαφορά ελκτικών και απωστικών δυνάμεων ανάμεσα στους μαγνήτες και τη διαφρά βόρειων και νότιων μαγνητικών πόλων ακριβώς για τους ίδιους λόγους (Ravanis,1994, Γαλημιτάκη,1995,Ραβάνης 1999, Καζέλα κ' Κακανά, 2001).

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων 
Με βάση τις προηγούμενες επισημάνσεις, μπορούμε να θέσουμε τους ακόλουθους στόχους:
1. ανακάλυψη της ελκτικής μαγνητικής ιδιότητας, τόσο μεταξύ μαγνητών, όσο και μεταξύ μαγνητών και μαγνητιζόμενων υλικών.
2. διάκριση μαγνητιζόμενων και μη μαγνητιζόμενων από τους μαγνήτες υλικών
3. ανακάλυψη απωστικών ιδιοτήτων, μεταξύ των ομοειδών πόλων των μαγνητών και προσδιορισμός των ομοιοτήτων των απωστικών δράσεων μεταξύ νότιων και βόρειων μαγνητικών πόλων.
 χρησιμοποιούμενα υλικά
ραβδόμορφοι, πεταλοειδής και κυλινδρικοί μαγνήτες με χρωματισμένους με διαφορετικά χρώματα τους βόρειους και τους νότιους μαγνητικούς πόλους. πλαστικά, ξύλινα και χάρτινα μικροαντικείμενα. μεταλλικά υλικά μαγνητιζόμενα και μη (βίδες, κέρματα, πινέζες, κλειδιά, συνδετήρες, βελόνες πλεξίματος, κρίκοι, κουτάλια, κλπ).

(από διδακτική άποψη, όλες οι δραστηριότητες με τους μαγνήτες πραγματοποιούνται καλύτερα με τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων)

1η δραστηριότητα
στόχος: ανακαλύπτοντας την έλξη ανάμεσα στους μαγνήτες και σε ορισμένα υλικά 
μοιράζουμε στα παιδιά, από ένα ραβδόμορφο μαγνήτη και αρκετά από τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά. παρουσιάζουμε τα υλικά και ζητάμε από τα παιδιά να παίξουν με αυτά χωρίς προγραμματισμό. παρακινούμε τα παιδιά να χειριστούν τα υλικά κι εάν υπάρχουν παιδιά που δεν φτάνουν μέχρι την ανακάλυψη της ελκτικής ιδιότητας, επιχειρούμε να τα βοηθήσουμε, προτείνοντας τους να επιδράσουν με κάποιο μαγνήτη σε ορισμένα μαγνητιζόμενα υλικά.
Αφού ανακαλύψουν την έλξη που ασκούν οι μαγνήτες σε διάφορα υλικά, κατά τύχη κυρίως, και μέσα από το παιχνίδι με τα υλικά, ανακαλύπτουν ότι οι μαγνήτες έλκουν κάποια από τα υλικά, και μέσα από το παιχνίδι αποκτούν όλο και περισσλοτερο τον έλεγχο της δράσης των μαγνητών, επιτυγχ΄νουν όλο και καλύτερα τη ρύθμιση των αποστάσεων, των σχετικών θέσεων μαγνητών και  αντικειμένων και γενικότερα βελτιώνουν τους απαιτούμενους λεπτούς χειρισμούς. γι'αυτό, αφήνουμε τα παιδιά να παίξουν όσο διάστημα τους χρειάζεται, να επαναλάβουν κατασκευές που ήδη έκαναν, να μιμηθούν τα σχέδια άλλων παιδιών, να μετακινούνται χωρίς δικό μας σχεδιασμό από την ομαδικά στην ατομική εργασία και αντιστρόφως. προκειμένου να εξοικιωθούν τα παιδιά με τους μαγνήτες άλλων σαχημάτων, όταν το κρίνουμε σκόπιμο, τους ζητάμε να ανταλλάξουν τον ραβδόμορφο μαγνήτη τους με κάποιον άλλον κυλινδρικού ή πεταλοειδούς σχήματος.

2η δραστηριότητα
στόχος: η διάκριση μαγνητιζόμενων και μη υλικών
κατα την εξέλιξη της δημιουργίας των κατασκευών, παρατηρούμε, ότι σταδιακά κάποια παιδιά εγκαταλείπουν τα μη μαγνητιζόμενα υλικά και χρησιμοποιούν πολύ συχνότερα τα μαγνητιζόμενα. όμως, η επιλογή αυτή δεν γίνεται μετά από συστηματική διαφοροποίηση των υλικών, αλλά με βάση το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν αυτά κατά τη χρήση τους, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι επιλογές των υλικών και η διάκριση των ιδιοτήτων τους, να γίνονται με λειτουργικό τρόπο, αλλά να μην έχουν κάποια γενικεύσιμα χαρακτηριστικά.
για αυτό, επιχειρούμε να οδηγήσουμε τα παιδιά σε συζήτηση και εμπειρική επιβεβαίωση γύρω από ποια υλικά μπορεί να τραβήξει ο μαγνήτης και ποιά όχι.
τους ζητάμε λοιπόν, να μαζέψουν σε δύο διαφορετικά σημεία στο τραπέζι τα αντικείμενα που "τραβιώνται- έλκονται" από το μαγνήτη, και αυτά που "δεν τραβιώνται", αργανώνοντας ενδεχομένως και κάποιο παιχνίδα ανάμεσα στα παιδιά. η δραστηριότητα αυτή συνεχίζεται, μέχρι τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να ξεχωρίσουν όλα τα αντικείμενα που έλκονται ή δεν έλκονται από τους μαγνήτες. κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, προσπαθούμε να οδηγήσουμε τη συζήτηση στο είδος του υλικού από το οποίο αποτελείται ο μαγνήτης κα όχι σε ιδιότητες όπως το σχήμα, το χρώμα κλπ.

3η δραστηριότητα
στόχος: ανακαλύπτοντας την έλξη ανάμεσα στους μαγνήτες 
 μοιράζουμε δύο τουλάχιστον ραβδόμορφους μαγνήτες σε κάθε παιδί, ενώ τους αφήνουμε και κάποια από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στις προηγούμενες δραστηριότητες. ζητάμε από τα παιδιά, να παίξουν και με τους δύο μαγνήτες. τα παιδιά μέσα από το παιχνίδο ανακαλύπτουν ότι κάποιες φορές οι μαγνήτες έλκονται απότομα (πλησιάζουν το βόρειο και νότιο πόλο). συζητάμε με τα παιδιά, επισημαίνουμε ότι αυτό γίνεται όταν πλησιάζουμε τα άκρα των μαγνητών, τα οποία έχουν διαφορετικά χρώματα, όπως για παράδειγμα, κόκκινο ή πράσινο. ζητάμε από τα παιδιά να χειριστούν και άλλα είδη μαγνητών, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι η έλξη ανάμεσα σε ανόμοιους πόλους είναι γενική ιδιότητα των μαγνητών.

4η δραστηριότητα
στόχος: να ανακαλύψουν την άπωση ανάμεσα στους μαγνήτες
δίνουμε σε κάθε παιδί δύο ραβδόμορφους μαγνήτες και τους ζητάμε να παίξουν όπως πριν. καθώς επιχειρούν να χειριστούν μόνο τους δύο μαγνήτες, συχνά, προσπαθούν να φέρουν σε επαφή τους δύο ίδιους πόλους, οπότε παρατηρούν ότι αυτό είναι αδύνατον. τα παιδιά παίζοντας με την άπωση, γενικά την βρίσκουν ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παίξουν μεταξύ τους με τους μαγνήτες τους και να ανακαλύψουν δικά τους παιχνίδια

5η δραστηριότητα
παιχνίδια με τους μαγνήτες
1ο παιχνίδι-το ψάρεμα
σε μια πλαστική λεκάνη με νερό ρίχνουμε αρκετά μεταλλικά αντικείμενα. στις άκρες μπαστουνιών, κρεμάμε σταθερά με πετονιά από ένα μαγνήτη και έτσι φτιάχνουμε υποθετικά καλάμια ψαρέματος. δίνουμε από ένα σε κάθε παιδί και τους ζητάμε "αφού ρίξουν τα καλάμια τους στη θάλασσα να πιάσουν όσα περισσότερα ψάρια μπορούν".

2ο παιχνίδι-μαγικές κινήσεις
στερεώνουμε καλά στην επιφάνεια ενόε τραπεζιού, ένα μεγάλο κομμάτι, από σκληρό χαρτόνι όρθιο. από τη μια πλευρά του, τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι, ένα ισχυρό μαγνήτη, τον οποίον χειρίζεται ένα παιδί. από την άλλη πλευρά του χαρτονιού, τοποθετούμε στο τραπέζι, ένα μεταλλικό αυτοκινητάκι, το οποίο ζητάμε να παρατηρεί προσεχτικά, ένα δεύτερο παιδί. το δεύτερο αυτό παιδί, κάθετα σε μία θέση από την οποία δεν βλέπει το μαγνήτη. ξαφνικά, το αυτοκινητάκι, αρχίζει να κινείται, καθώς το πρώτο παιδί κινεί το μαγνήτη. όταν το τέχνασμα αποκαλυφθεί, το δεύτερο παιδί καοδηγεί το πρώτο, ώστε να κινεί το αυτοκινητάκι ανάμεσα σε προκαθπρισμένες θέσεις.

3ο παιχνίδι- ο πιο ισχυρός μαγνήτης
εδώ, μπορούμε, είτε να παίξουμε, συγκρίνοντας τις ελκτικές δυνάμεις των μαγνητών με τη χρήση όλο και βαρύτερων αντικειμένων, είτε συγκρίνοντας τις έλξεις που ασκούν σε ελαφρά αντικείμενα από όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις.

Αξιολόγηση
δίνουμε στα παιδιά όλο το υλικό και προτείνουμε τη δημιουργία νέων μικρών σχεδίων για τα οποία έχουμε προβλέψει τη χρήση μαγνητών. παρακολουθούμε τις κατασκευές των παιδιών, και παρεμβαίνουμε, όπου νομίζουμε πως χρειάζεται.
ζητάμε από τα παιδιά να φυλάξουν σε ξεχωριστά κουτιά τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά. αν έχουν δυσκολίες ή αμφιβολίες τους ζητάμε να δοκιμάσουν χρησιμοποιώντας έναν μαγνήτη και να συνεχίσουν την ταξινόμηση τους.
επίσης, ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν στα ράφια τους μαγνήτες, ώστε να έλκονται μεταξύ τους .

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
οι μαγνήτες προσφέρουν την δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτοσχέδια παραμύθια και ευχάριστα ψυχοκινητικά παιχνίδια
 

η ανακάλυψη στοιχειωδών μαγνητικών ιδιοτήτων

το διδακτικό αντικείμενο


μαγνητικά υλικά
τα μαγνητικά υλικά αποτελούν μια κατηγορία στερεών τα οποία εκδηλώνουν ειδικές συμπεριφορές, τις μαγνητικές ιδιότητες. οι ιδιότητες αυτές δεν οφείλονται σε κάποιο αυτόνομο μαγνητικό φαινόμενο, αλλά; στον ειδικό προσανατολισμό της κίνησης των ηλεκτρονίων των ατόμων. συνεπώς, στην πραγματικότητα οι μαγνητικές αλληλεπιδράσεις δεν αποτελούν αυτόνομη, ειδική συμπεριφορά της φύσης, αλλά ένα σύνθετο ηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο, δημιουργεί σε ορισμένα υλικά κανονικές συμπεριφορές με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την καθημερινή ζωή. καθώς όμως, από μικροσκοπική άποψη οι μαγνητικές ιδιότητες εκδηλώνονται στα υλικά, χωρίς εμφανή σχέση με τα ηλεκτρικά φαινόμενα,από διδακτική άποψη, στο επίπεδο της προσχολικής εκπαίδευσης, τις αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, αφού η ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων, δεν περιλαμβάνει εξηγήσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις μακροσκοπικές συμπεριφορές.
ειδικότερα, για τις δυνάμεις μεταξύ μαγνητών και ορισμένων μεταλλικών υλικών, συχνά, λόγω του είδους του αντικειμένου που χρησιμοποιούμε στα απλά πειράματα, (καρφίτσες, συνδετήρες, πινέζες, μικρού βάρους αντικείμενα)σχηματίζουμε την εντύπωση, ότι μόνο οι μαγνήτες ασκούν δύναμη στα αντικείμενα, καθώς κινούνται μόνο αυτά. όμως το αν θα κινηθεί ο μαγνήτης, το αντικείμενο το οποίο βρίσκεται στο μαγνητικό του πεδίο ή και τα δύο σώματα μαζί (μαγνήτης και αντικείμενο), εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο που τα σώματα στηρίζονται, από τις τριβές με τις επιφάνειες στις οποίες βρίσκονται, και από τη μάζα τους. έτσι για παράδειγμα, όταν ένας συνδετήρας βρεθεί στο πεδίο ενός πεταλοειδή μαγνήτη που έχει τις συνήθεις διαστάσεις και είναι τοποθετημένος σε ένα τραπέζι, κινείται μόνο ο συνδετήρας προς τον μαγνήτη. αντιθέτως, όταν το μεταλλικό κουβούκλιο του ψτγείου βρεθεί στην περιοχή του πεδίου του μαγνήτη, ο οποίος είναι τοποθετημένος κατα μήκος της πόρτας του ψυγείου, το κουβούκλιο παραμένει ακίνητο και κινείται ο μαγνήτης, συμπαρασύροντας μαζί του και την πόρτα. τέλος, αν ένα σιδερένιο αντικείμενο με ρόδες βρεθεί στο πεδίο ενός μγνήτη, ο οποίος έχει ίση περίπου μάζα με το αντικείμενο και είναι τοποθετημένος σε ένα ελαφρύ καροτσάκι με ρόδες, θα δούμε ότι ο μαγνήτης κινείται προς το αντικείμενοκαι αυτό προς το μαγνήτη, μέχρι να συναντηθούν.
η βασική ιδιότητα των μαγνητικών υλικών είναι η δημιουργία μαγνητικού πεδίου στο χώρο που τα περιβάλλει. το μαγνητικό πεδίο είναι περιοχή αλληλεπιδράσεων (δράσεων και αντιδράσεων), οι αλληλεπιδράσεις αυτές ασκούνται συνεχώς,είτε μεταξύ των μαγνητών, είτε μεταξύ μαγνητών και μαγνητιζόμενων υλικών. έτσι, όταν ένας μαγνήτης ασκεί δύναμη(δράση) σε έναν άλλον μαγνήτη ή σε ένα σιδερένιο αντικείμενο, ταυτοχρόνως, δέχεται δύναμη-αντίδραση (ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς με τη δράση) από τον άλλον μαγνήτη ή το σιδερένιο αντικείμενο.
τα μαγνητικά υλικά εκδηλώνουν, ταυτοχρόνως, δύο μορφές συμπεριφοράς, των οποίων η διαφοροπο'ιηση αποδίδεται στο βάρειο και νότιο πόλο του μαγνήτη. μεταξύ δύο όμοιων μαγνητικών πόλων ασκούνται απωστικές δυνάμεις, ενώ μεταξύ δύο ανόμοιων μαγνητικών πόλων, ασκούνται ελκτικές δυνάμεις.τα μαγνητικά πεδία, είναι υποχρεωτικά δίπολα. σε κάθε μαγνήτη δηλαδή, συνυπάρχουν βόρειος και νότιος πόλος, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να απομονώσουμε τους δύο πόλους σε διαφορετικούς μαγνήτες. έτσι, αν ένας μαγνήτης σπάσει σε δυο κομμάτια,δημιουργούνται δύο νέοι μαγνήτες με βόρειους και νότιους πόλους

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

5+1 πράγματα να κάνετε με μαγνήτες


Τι μπορεί να κάνει κανείς για να διασκεδάσει με τη βοήθεια των μαγνητών;Χμ...
Να φέρει κοντά του τους συνδετήρες του γραφείου χωρίς να σηκωθεί.
Να φτιάξει έναν σκαντζόχοιρο ή αχινό από καρφίτσες.
Να ανακαλύψει αν τα δημητριακά του έχουν στ' αλήθεια σίδηρο.
Να ανακαλύψει τα τελευταία ψιλά στο συρτάρι του όταν του λείπουν.
 Να βρει τη χαμένη βίδα,απ' όπου κι αν λείπει.
Να κάνει φάρσες στους ευκολόπιστους φίλους του (εδώ το πεδίο είναι απεριόριστο!).

Σίγουρα μπορείτε να σκεφτείτε κι εσείς μερικά...

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...