Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ιδιότητες των στερεών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ιδιότητες των στερεών. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Τα στερεά τα υγρά και τα αέρια


Τα στερεά τα υγρά και τα αέρια έχουν διαφορετικές ιδιότητες.
Τα Υγρά και αέρια μπορούν να ρέουν. Τα  Στερεά διατηρούν το σχήμα τους. Τα αέρια μπορεί να πιέζεται.

   Τα   Στερεά μείνουν σε ένα μέρος
     Στερεά διατηρούν το σχήμα τους. Δεν ρέει όπως τα υγρά.
    Τα  Στερεά καταλαμβάνουν πάντα το ίδιο ποσό του χώρου. Δεν απλώνονται σαν τα  αέρια.
    Τα  Στερεά μπορούν να κοπούν ή να διαμορφωθούν.
     Ακόμα κι αν μπορούν να χύνονται, η ζάχαρη, το αλάτι και το αλεύρι είναι όλα στερεά. Κάθε σωματίδιο του άλατος, για παράδειγμα, διατηρεί το ίδιο σχήμα και όγκο.
     Η Θέρμανση κάποιων στερεών μπορεί να τα μετατρέψει σε υγρά.
 Μαγειρεύοντας με ένα τηγάνι
 Cooking with a saucepan
ψύχοντας ένα υγρό μπορεί να μετατραπεί σε ένα στερεό.
Κατεψυγμένα παγάκια
Frozen ice cubes
 Sand and wood

παραδείγματα στερεών (άμμος. ξύλο)

τα υγρά

     Τα υγρά μπορούν να χυθούν ή να χύνονται εύκολα. Δεν είναι εύκολο να τα κρατήσεις.
 A can of syrup
Τα Υγρά αλλάζουν το σχήμα τους ανάλογα με το δοχείο που είναι.
Ακόμα και όταν τα υγρά αλλάζουν το σχήμα τους, λαμβάνουν  πάντα το ίδιο ποσό του χώρου. Ο όγκος τους παραμένει ο ίδιος.
Η θέρμανση ενός υγρού μπορεί να μετατραπεί σε αέριο.
 Water boiling in a pan
Ψύχοντας ένα υγρό μπορεί να μετατραπεί σε ένα στερεό.
 Frozen ice cubes
Η θέρμανση ενός στερεού μπορεί να το μετατρέψει σε ένα υγρό.

 A candle melting

Όταν ψύχεται ο αέρας στη φύση, μπορεί να μετατραπεί σε υγρό
 The sky with clouds and rain pouring down
Τα αέρια
Τα Αέρια είναι συχνά αόρατα.
Τα Αέρια δεν διατηρούν το σχήμα τους ή δεν  λαμβάνουν  πάντα το ίδιο ποσό του χώρου. Απλώνονται και  αλλάζουν το σχήμα και τον όγκο τους, για  να γεμίσουν το  κιβώτιο στο οποίο βρίσκονται.
Τα αέρια μπορεί να πιέζονται.
Η θέρμανση ενός υγρού μπορεί να το μετατρέψει  σε αέριο.
 A kettle boiling
Η Ψύξη του αέρα στο φυσικό περιβάλλον  μπορεί να το μετατρέψει  σε ένα υγρό.
 A girl looking into a steamed up mirror
Παραδείγματα αερίων
 The sky and clouds to represent air. Labelled 'air'A girl chasing a balloon
Introduction

Solids, liquids and gases have different properties.
Liquids and gases can flow. Solids keep their shape. Gases can be squashed.
This section includes:

 • Solids stay in one place and can be held.
 • Solids keep their shape. They do not flow like liquids.
 • Solids always take up the same amount of space. They do not spread out like gases.
 • Solids can be cut or shaped.
 • Even though they can be poured, sugar, salt and flour are all solids. Each particle of salt, for example, keeps the same shape and volume.
 • Heating some solids can turn them into liquids.
  Cooking with a saucepan
 • Cooling a liquid can turn it into a solid.
  Frozen ice cubes

Examples of solids


Sand and wood

Liquids

 • Liquids can flow or be poured easily. They are not easy to hold.
  A can of syrup
 • Liquids change their shape depending on the container they are in.
 • Even when liquids change their shape, they always take up the same amount of space. Their volume stays the same.
 • Heating a liquid can turn it into a gas.
  Water boiling in a pan
 • Cooling a liquid can turn it into a solid.
  Frozen ice cubes
 • Heating a solid can turn it into a liquid.
  A candle melting
 • Cooling a gas can turn it into a liquid.
 • The sky with clouds and rain pouring down

  Gases

 • Gases are often invisible.
 • Gases do not keep their shape or always take up the same amount of space. They spread out and change their shape and volume to fill up whatever container they are in.
 • Gases can be squashed.
 • Heating a liquid can turn it into a gas.
  A kettle boiling
 • Cooling a gas can turn it into a liquid.
  A girl looking into a steamed up mirror

Examples of gases

The sky and clouds to represent air. Labelled 'air'
A girl chasing a balloon

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...