Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα θερμοκρασία αέρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα θερμοκρασία αέρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

 Στη φυσική µε τον όρο θερµοκρασία εκφράζουµε το βαθµό της µοριακής δράσης ή της ποσότητας της θερµότητας που περικλείει ένα υλικό. Εάν σε δύο γειτονικά σώµατα Α και Β η θερµότητα ρέει από το σώµα Α προς το σώµα Β, τότε θεωρούµε ότι το πρώτο σώµα ευρίσκεται σε µεγαλύτερη θερµοκρασία από το δεύτερο. Η θερµοκρασία του ατµοσφαιρικού αέρα είναι ένα µέγεθος πάρα πολύ σηµαντικό για την επιστήµη της Μετεωρολογίας και της Κλιµατολογίας. Η σπουδαιότητα της συνίσταται, σε συντοµία, στο ότι αυτή εξουσιάζει τη φυσική εξάτµιση του ύδατος και διαπνοή των φυτών επεµβαίνοντας µε τον τρόπο αυτό στο υδατικό ισοζύγιο του πλανήτη, ενώ µε την άνιση κατανοµή αυτής στην επιφάνεια της γης, αφενός ελέγχει τη γεωγραφική εξάπλωση των φυτικών και ζωικών οργανισµών και αφετέρου καθορίζει τελικά την κίνηση του αέρα στην ατµόσφαιρα της γης. Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε ειδικά όργανα, τα θερµόµετρα και η συνεχής καταγραφή αυτής επιτυγχάνεται µε ειδικά καταγραφικά όργανα, τους θερµογράφους. Προκειµένου όµως οι µετρήσεις και οι καταγραφές των θερµοκρασιών που µετρούνται σε διάφορους τόπους, την ίδια χρονική στιγµή, να είναι συγκρίσιµες µεταξύ τους, πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Για τους λόγους αυτούς τα όργανα της θερµοκρασίας, όπως και αυτά της υγρασίας, τοποθετούνται µέσα σε ειδικά κατασκευασµένο χώρο, τον µετεωρολογικό κλωβό, όπου αυτά προστατεύονται από τις επιδράσεις της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας ή της βροχής. Ακόµη για να αποφεύγεται η επίδραση της γήινης ακτινοβολίας ο κλωβός τοποθετείται σε σηµαντικό ύψος επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, συνήθως στα 1.5 µέτρα, ενώ σε ορεινούς σταθµούς µε υψηλή χιονοκάλυψη αυτός τοποθετείται ακόµη ψηλότερα. 34 Είναι γνωστό ότι οι διαφορές της θερµοκρασίας από ένα σηµείο σε άλλο ή από τη µια στιγµή στην άλλη είναι αρκετά µεγάλες. Αυτές οι διαφορές γίνονται ακόµη µεγαλύτερες όσο πλησιάζουµε την επιφάνεια ανταλλαγής ενέργειας που ορίζεται από δύο διαφορετικά µέσα (π.χ αέρας- έδαφος, ή αέρας - θάλασσα). Κοντά στην επιφάνεια ανταλλαγής δεν είναι σπάνιο να διαπιστώνονται διαφορές θερµοκρασίας πολλών βαθµών Κελσίου, όπως για παράδειγµα ανάµεσα στη θερµοκρασία του εδάφους και σε ένα σηµείο που βρίσκεται µερικά εκατοστά επάνω από αυτό, µέσα στον αέρα. Τα σηµεία ανταλλαγής ενέργειας είναι οι χώροι όπου ο αέρας δέχεται τη µεγαλύτερη επίδραση της ηµερήσιας θέρµανσης και της νυχτερινής ψύξης. Μετρήσεις της θερµοκρασίας στις επιφάνειες ενεργειακών ανταλλαγών είναι πάρα πολύ χρήσιµες για τη µελέτη της αποσάθρωσης των πετρωµάτων, του σχηµατισµού δρόσου ή πάχνης και της κατανοµής της φυτικής κάλυψης

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...