Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ηλιακή ακτινοβολία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ηλιακή ακτινοβολία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

 Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Το πρώτο πράγµα που είναι γνωστό από τη γέννηση µας είναι ο διαχωρισµός του 24ώρου σε φως και σκοτάδι, δηλαδή η διάκριση της ηµέρας σε φωτεινό και σκοτεινό τµήµα, που σηµαίνει ότι ο ήλιος για ένα τµήµα της ηµέρας είναι επάνω από τον ορίζοντα. Ο ήλιος είναι η µόνη κύρια και σηµαντική πηγή της ενέργειας που είναι διαθέσιµη στα επιφανειακά στρώµατα της γης και της ατµόσφαιρας, σε ποσοστό που αντιπροσωπεύει µόλις τα δύο δισεκατοµµυριοστά της συνολικής ενέργειας που εκπέµπει ο ήλιος στο πλανητικό διάστηµα. Θα χρειασθεί να δαπανήσουνε λίγο χρόνο για να γίνει κατανοητή η διαδικασία αυτή. Η ενέργεια από τον ήλιο φθάνει σε εµάς δια ακτινοβολίας. Όλα τα υλικά , όπως είναι γνωστό από τη Φυσική δεν εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µόνον όταν βρίσκονται στη θερµοκρασία του απολύτου µηδενός (-273 °C). Ο τρόπος διάδοσης της ενέργειας αυτής καθώς και αυτή η ίδια η ενέργεια ορίζονται σαν ακτινοβολία. Η ακτινοβολία διακρίνεται εύκολα από τις άλλες µορφές ενέργειας- όπως είναι ο µηχανισµός της αγωγής ή της µεταφοράς- από την ταχύτητα διάδοσης (ταχύτητα του φωτός), και από το γεγονός ότι δεν απαιτείται η παρουσία υλικού µέσου για τη διάδοση αυτής. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για το σχηµατισµό και τη διαµόρφωση των κλιµάτων στη γη. Η µεγάλη ποικιλία των κλιµάτων που αρχίζει από τα µόνιµα χιόνια και τις αρνητικές θερµοκρασίες των πόλων της γης, µέχρι τις φλεγόµενες τροπικές έρηµους της Αφρικής και της Ασίας, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ποσά της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνουν στην επιφάνεια της γης ποικίλουν σηµαντικά σε σχέση µε το γεωγραφικό πλάτος. Η ηλιακή ενέργεια είναι παρούσα στην πορεία όλων των φυσικών και χηµικών διεργασιών, καθώς και των φαινοµένων που συµβαίνουν στη φύση. Οι ηλιακές ακτίνες κατά την πορεία τους µέσα στην ατµόσφαιρα της γης προκαλούν µια σειρά από φαινόµενα, µεταξύ των οποίων µπορούµε να αναφέρουµε το µπλε χρώµα του ουρανού, το διάχυτο φως, το ουράνιο τόξο, την άλω, το λυκαυγές και άλλα. Ο ήλιος µε την άνιση θέρµανση που προκαλεί στα διάφορα τµήµατα της επιφάνειας της Γης, καθώς και στον παρακείµενο αέρα, συντελεί στη δηµιουργία των ανέµων και είναι υπεύθυνος για τη γενική κυκλοφορία της ατµόσφαιρας. Ένα άλλο σηµαντικό παράδειγµα της δράσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η εξάτµιση τεράστιων µαζών νερού, που οδηγεί στη δηµιουργία των νεφών, της βροχόπτωσης και 9 των ποταµών. Οι ποταµοί, όπως και ο άνεµος αποτελούν δευτερεύουσες καθαρές πηγές ενέργειας. Τα φυτά µέσα από τις διεργασίες της φωτοσύνθεσης αφοµοιώνουν και κατακρατούν σχεδόν το 3% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Τα σηµερινά αποθέµατα των ορυκτών καυσίµων του πετρελαίου και του άνθρακα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποθήκες της ηλιακής ενέργειας, η οποία συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια των µακρινών γεωλογικών εποχών.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...