Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αντιλήψεις των παιδιών για τα υλικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα αντιλήψεις των παιδιών για τα υλικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΤΕΡΕΑ, ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ

1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ  –  ΣΤΕΡΕΑ,  ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ 
Λίγα λόγια από τη Φυσική
    Τι ονομάζουμε ύλη;
     Γιατί άλλα υλικά είναι στερεά, άλλα είναι υγρά και άλλα είναι  αέρια;
     Γιατί κάποια υλικά, παρόλο που έχουν κάποιο από τα 
     χαρακτηριστικά των υγρών, ανήκουν στα στερεά;

Ας δούμε τι λέει η Φυσική:
       Ύλη είναι κάθε τι το οποίο καταλαμβάνει χώρο και έχει μάζα.
  Ο χώρος που καταλαμβάνει ένα υλικό σώμα, είναι ουσιαστικά ο όγκος του σώματος
αυτού, ενώ μάζα είναι η ποσότητα της ύλης, από την οποία αποτελείται.
Στον κόσμο που μας περιβάλλει, μπορούν να ανιχνευτούν διαφορετικά είδη ύλης.
 Για να τα ορίσουμε, χρησιμοποιούμε τη λέξη υλικό.
      Στη φύση, η ύλη εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικές φυσικές καταστάσεις.
Στη  στερεή, στην υγρή και στην αέρια.  Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται
ένα  υλικό,  καθορίζεται  από  τον  τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένα  τα
μόριά  του.  Μεταξύ των μορίων των υλικών ασκούνται ελκτικές δυνάμεις,
δηλαδή το κάθε μόριο, έλκει τα διπλανά του και αντίστοιχα έλκεται από αυτά
με  μια  δύναμη.
 Το αν ένα υλικό βρίσκεται στη στερεά,  στην υγρή ή στην αέρια  κατάσταση  καθορίζεται  από  την  ισχύ  των  δυνάμεων  που  ασκούνται μεταξύ των μορίων τους.
  Δηλαδή,  ανάλογα  με  το  πόσο  ισχυρές  είναι  οι δυνάμεις  αυτές,  τα  υλικά  είναι  στερεά  ( ισχυρές  δυνάμεις ),  υγρά  ( λιγότερο ισχυρές )  και αέρια (ασθενείς έως και ανύπαρκτες). Έτσι ,στα στερεά σώματα, τα μόριά τους βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις και έχουν μια ελάχιστη κίνηση ‐ ταλάντωση,  γύρω  από  τις  καθορισμένες  αυτές  θέσεις.   Τα  στερεά  επομένως,   έχουν σταθερό σχήμα.
 Τα μόρια των υγρών, κινούνται άτακτα,  « γλιστρώντας » το ένα πάνω στο άλλο.
 Αυτό κάνει τα υγρά, να ρέουν, και να παίρνουν το σχήμα του δοχείου, στο οποίο μεταγγίζονται.
 Τα μόρια των αερίων, κινούνται  ελεύθερα, μακριά το ένα από το άλλο, και όπως και τα υγρά, παίρνουν και αυτά το σχήμα του δοχείου στο οποίο περιέχονται, ή καταλαμβάνουν όλο το διαθέσιμο  χώρο. Στη  συμπεριφορά  επομένως  των  υγρών,  και  των  αερίων,  υπάρχει μια ομοιότητα.
  Και τα δυο έχουν, την ιδιότητα να « ρέουν »,  και έτσι  ονομάζονται ρευστά.
      Όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα στερεά σώματα διατηρούν το
 σχήμα τους. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, μεταφέρουμε ένα στερεό από ένα δοχείο
σε ένα άλλο, το σχήμα του δεν θα αλλάξει, εκτός και αν επιδράσουν σε αυτό,
κάποιοι  εξωτερικοί  παράγοντες.  Αυτό  όμως,  δεν  ισχύει  για  στερεά  που
αποτελούνται από μικρούς κόκκους, όπως η ζάχαρη, το αλάτι, το ρύζι κλπ.,
γιατί  και αυτά, παίρνουν το σχήμα του δοχείου στο οποίο τοποθετούνται.
 Τα υλικά  αυτά,  θεωρούνται  στερεά,  διότι  το  κριτήριο  της  σταθερότητας του
σχήματός τους, αναφέρεται σε κάθε διακριτό μακροσκοπικά κομμάτι τους π.χ.
στον κόκκο της άμμου, στο σπυρί του σιταριού, στον κόκκο της ζάχαρης, κλπ.
Το ίδιο ισχύει και για τις σκόνες, πούδρες. 
    Άλλωστε  πολλά στερεά, μπορούν να μετατραπούν σε σκόνες με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων.

Τι πιστεύουν τα παιδιά
Οι  ερευνητές,  μελέτησαν  τις  αντιλήψεις  των  παιδιών  για  τα υλικά και τις
καταστάσεις στις οποίες αυτά μπορούν να βρεθούν, δηλαδή για τα στερεά, τα
υγρά και τα αέρια. Οι Έρευνες που κατέγραψαν τις ιδέες των παιδιών για τα υλικά σε
 παγκόσμια κλίμακα  (Δριβερ ετ al,2000), έδειξαν ότι πολλές φορές τα παιδιά, συγχέουν τα ονόματα των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα,
με τα ονόματα των αντικειμένων,  και συχνά αντιλαμβάνονται  τα δείγματα των
υλικών, όπως για παράδειγμα το ξύλο, το γυαλί, το κερί,  ως αντικείμενα. Σε αυτό συντελεί, και η καθημερινή χρήση κάποιων λέξεων, η οποία προκαλεί
σύγχυση στα παιδιά, μια και η ίδια λέξη, άλλες φορές δηλώνει το αντικείμενο,
και άλλες το υλικό από το οποίο αυτό είναι φτιαγμένο. Σύμφωνα με τον Βογελέζανγ,  είναι σημαντικό,τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να μάθουν να διακρίνουν τα αντικείμενα από τα υλικά από τα οποία αυτά είναι φτιαγμένα.
Οι μελέτες των απόψεων, παιδιών από διάφορες χώρες, για τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια, διαπίστωσαν ότι τα μικρότερα από τα παιδιά μιας ομάδας ηλικιών 5‐13 ετών,
θεωρούν ως στερεά, τα άκαμπτα υλικά. Τις «σκόνες» όμως,  και  τα  στερεά  με  κόκκους,  τα  θεωρούν  ως  υγρά,  γιατί  μπορούν να «χυθούν».  Επίσης, τα παιδιά, θεωρούν τα εύκαμπτα υλικά (π.χ. την πλαστελίνη,το  σφουγγάρι,  τα  ρούχα),  ως  ενδιάμεσα,  μεταξύ  στερεών  και υγρών, γιατί είναι μαλακά, μπορούν να σχιστούν ή να θρυμματιστούν.
Οι
Jones
 και
Lynch
(1989),
 διαπίστωσαν επίσης, ότι τα παιδιά είχαν δυσκολία  να  εντάξουν,  σε  κάποια  κατάσταση,  τα  παχύρρευστα  υγρά  όπως  για παράδειγμα το μέλι ή τη σάλτσα ντομάτας,  ενώ δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία με τα λεπτόρρευστα υγρά.

Οι μελέτες των αντιλήψεων των παιδιών για τα αέρια, (Piage  , ) έδειξαν,  ότι  τα  παιδιά, αρχικά, δεν δίνουν στον αέρα και τα αέρια υλική υπόσταση.   Συναίσθηση
του υλικού χαρακτήρα των αερίων, τα  παιδιά  αποκτούν  αργότερα,  και
αναγνωρίζουν  ότι  τα  αέρια,  είναι  και  αυτά  υλικά  τα  οποία  διασκορπίζονται
και ότι τα περισσότερα είναι άχρωμα, άοσμα και διαφανή. Οι ερευνητές έχουν εκφράσει την άποψη ότι η δυνατότητα να ταξινομούνται τα  στερεά,  τα  υγρά  και  τα  αέρια  σύμφωνα  με  την επιστημονική άποψη,αποτελεί  μια  ιδιαίτερα  χρήσιμη  και  βασική  δεξιότητα    και  αναγκαίο υπόβαθρο  πριν  τα  παιδιά  εισαχθούν  σε θέματα  στα  οποία  εμπλέκονται έννοιες  που  σχετίζονται  με  την  ύλη  και  τις  καταστάσεις  της (Driver,ετ al,2000).


1. MATERIALS - SOLID, LIQUIDS AND GASESA word from the Physical
    
What we call matter?
     
Because other ingredients are solid, others are liquid and others are gases?
     
Because some materials, although they have some of the
     
characteristics of the liquid, the solids are?Let's see what he says physics:
       
Matter is anything that occupies space and has mass.
  
The space occupied by a material body, it is essentially the volume of the bodythat while mass is the quantity of matter, from which it is composed.In the world that surrounds us, can detect different kinds of material.
 
To define it, use the word material.
      
In nature, the material appears in three different physical states.In the solid, the liquid and the gas. The situation ofa material is determined by the way they are connectedmolecule. Among the molecules of materials exerted traction forces,ie each molecule attracts adjacent and correspondingly attracted by themwith a force.
 
Whether a material is in the solid, in the liquid or gaseous state is determined by the strength of the forces acting between the molecules.
  
That is, depending on how strong such forces, the materials are solids (strong forces), liquids (less potent) and gases (weak to non-existent). Thus, in solids, their molecules are in permanent positions and have a minimum motion - oscillation around the set these positions. The solids thus have a fixed shape.
 
The molecules of the liquid, move randomly, "sliding" on top of one another.
 
This causes the liquid to flow and take the shape of the container, in which transfused.
 
The molecules of the gases move freely away from each other, and as the liquid, and they take the shape of the container which contains, or occupy the entire available space. The behavior is therefore of liquids and gases, there is a similarity.
  
Both have the ability to "flow", so called fluids.
      
As mentioned previously, solid bodies maintain the
 
shape. That is, if, for example, carry a solid from a containerin another, the shape will not change unless an effect on it,some external factors. This does not apply to solidscomposed of small grains such as sugar, salt, rice, etc.,because these, taking the shape of the container in which they are installed.
 
These materials are considered solids because the criterion of stabilitytheir shape, refers to any discrete macroscopic piece of egthe grain of sand in the grain of wheat, the grain of sugar, etc.The same applies for dusts, powders.
    
Besides, many solids can be converted into powders with the influence of external factors.What  children believeThe researchers studied the perceptions of children's materials andsituations where they can be found, ie solids,liquids and gases. The Investigations recorded the children's ideas for materials
 
worldwide (Driver et al, 2000), showed that children often confuse the names of the materials of which are made the articles,the names of objects, and often perceive samplesmaterials, such as wood, glass, wax, as objects. This contributes, and daily use of certain words, which causesconfusion in children, since the same word sometimes refers to the object,and other material from which it is made. According to Vogelezang is important, children with the help of their teachers, learn to distinguish objects from the materials from which they are made.Studies of views, children from different countries, for solids, liquids and gases, they found that smaller children of age group 5-13,They consider as solid, rigid materials. The "dust", however, and solid grain, consider them as liquids because they can "leak". Also, children, consider the flexible materials (eg clay, sponge, clothes) as intermediate between solid and liquid, because it is soft, they can be torn or smashed.TheJones
 
andLynch(1989),
 
also found that the children had difficulty to incorporate, in some situation, viscous liquids such as honey or tomato sauce, and had no particular difficulty with the free-flowing liquids.Studies of children's perceptions of gases, (Piage,) showed that children initially do not give the air and gaseous material substance. Consciousnessthe material nature of the gases, children acquire later,They recognize that the gases are those materials which are dispersedand that most are colorless, odorless and transparent. Researchers have expressed the view that the possibility of classifying solids, liquids and gases according to scientific opinion, is a very useful and basic skill and necessary background before children entered on issues involving concepts related to matter and situations (Driver, et al, 2000).


Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...