Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τρόποι εξοικονόμησης νερού. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Τρόποι εξοικονόμησης νερού. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΝΕΡΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα κάτωθι σχέδια μαθήματος στηρίζονται στην αναληπτική θεωρία της μάθησης, η οποία βασίζεται στην αρχή, ότι για να μάθει το παιδί, πρέπει να δράσει σε συγκεκριμμένα αντικείμενα, με στόχο την κατάκτηση του αφηρημένου, ή την ανακάλυψη της γνώσης. η μάθηση συντελείται μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, επίλυση προβλημάτων,  και ανώτερων λειτουργιών της σκέψης.  η διδακτική προσσέγγιση, είναι μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη, με τον δάσκαλο, στον ρόλο του καθοδηγητή, και του οργανωτή καταστάσεων μάθησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σχέδιο Μαθήματος

 1ο Μάθημα:  Ιδιότητες του νερού

Μέσα και υλικά:

- Πλαστικά ποτήρια
- Νερό
-Ροδόσταγμα

-Χυμό πορτοκάλι

-Χαρτόνι για τις παρατηρήσεις

-Μαρκαδόρο

Ειδικοί στόχοι: 
Το παιδί να γνωρίσει , τις ιδιότητες του νερού,  χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του.

Πορεία εργασίας:

Αφόρμηση

λέμε στο παιδί:
Θα σου δώσω ένα ποτήρι, που μέσα θα έχει ένα υγρό, και εσύ θα πρέπει να το μυρίσεις, να το ακούσεις, και τέλος να το γευτείς.  
Θα πρέπει όμως πρώτα να κλείσεις τα μάτια,  γιατί δεν πρέπει να δεις τι έχει μέσα
το ποτήρι». 
Έπειτα,  δίνουμε  στο παιδί το ποτήρι με το υγρό. 

Μόλις το παιδί αναγνωρίσει το υγρό επιστρέφει στην θέση του. 


1η Δραστηριότητα
ρωτάμε τα παιδιά, αν θέλουν να παίξουμε ένα παιχνίδι παρατήρησης.  
τοποθετούμε στο τραπέζι, τρία διαφανή πλαστικά ποτήρια. στο κάθε ποτήρι, υπάρχει ένα διαφορετικό υγρό. ( νερό, ροδόσταγμα, χυμός πορτοκάλι ).
παροτρύνουμε τα παιδιά, να παρατηρήσουν προσεκτικά τα τρία ποτήρια, και να σχολιάσουν αυτό που βλέπουν.
παροτρύνουμε τα παιδιά, να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν το χρώμα των υγρών.
παρατηρώντας, μπορούν να ανακαλύψουν μία ιδιότητα του νερού: το νερό είναι υγρό διαφανές.2η  Δραστηριότητα

Το πείραμα συνεχίζεται, και επιλέγουμε τρία παιδιά, και ζητάμε από το καθένα, να μυρίσει και τα τρία ποτήρια, και να αναφέρει στα άλλα παιδιά της ομάδας, τι παρατηρεί, ως προς την μυρωδιά του κάθε υγρού.
τα παιδιά εύκολα μπορούν να κατανοήσουν, την δεύτερη ιδιότητα του νερού: το νερό είναι άοσμο. ( δεν έχει μυρωδιά).

3η δραστηριότητα

ζητάμε από τα παιδιά, να γευτούν το υγρό, και στα τρία ποτήρια.
ρωτάμε κάθε φορά τα παιδιά: έχει γεύση το υγρό που μόλις έχεις πιεί?
μετά από το σχολιασμό των απαντήσεων, τα παιδιά, καταλήγουν στο τρίτο συμπέρασμα, δηλαδή ότι το νερό είναι άγευστο ( δεν έχει γεύση).

Οι ιδιότητες του νερού καταγράφονται κατά την διάρκεια του πειράματος σε ένα πίνακα.

Αξιολογική δραστηριότητα
Κατασκευάζουμε έναν  πίνακας,  σε χαρτόνι,  χωρισμένος σε τρεις στήλες.
Στην πρώτη στήλη,  είναι τοποθετημένες κάθετα,  οι ιδιότητες του νερού,  στη
δεύτερη στήλη  η λέξη ΝΑΙ  και στην τρίτη στήλη,  η λέξη ΟΧΙ στο πάνω μέρος του πίνακα.  Τα παιδιά, καλούνται,  να συμπληρώσουν τον πίνακα,  βάζοντας ( √ ),   εκεί
που ισχύει.

Βύθιση και πλεύση

Μέσα και υλικά :

- Φιγούρα κότας

- Λεκάνες
- δύο  δίσκους για κάθε ομάδα

- Υλικά βύθισης και πλεύσης ( πέτρες,  βαμβάκι,  φελλό,  πολυστερίνη,...)

Πίνακας καταγραφής προβλέψεων των παιδιών και των συμπερασμάτων τους.

Ειδικοί στόχοι:
-  Να βρουν λύση στο πρόβλημα της κότας.
-  Να προβλέψουν ποια υλικά θα βυθιστούν και ποια θα επιπλέουν
-  Να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη διεξαγωγή του  πειράματος.
-  Να ανακαλύψουν ποια από τα υλικά βυθίζονται και ποια επιπλέουν.

Πορεία εργασίας:
Αφόρμηση

τοποθετούμε στον πίνακα, μια εικόνα με το σπίτι  της γιαγιάς και την φιγούρα της κότας. η κότα, μένει στην αυλή της γιαγιάς.  όμως, η κοτούλα, έχει ένα πρόβλημα, για αυτό ζήτησε τη βοήθεια της γιαγιάς.
Το πρόβλημα της κοτούλας είναι το εξής:
κάθε Κυριακή έχει άδεια,  για να επισκεφτεί τους 6 φίλους της που μένουν στο δάσος. 
Το πρόβλημα είναι,  πως μεταξύ τους σπιτιού της γιαγιάς,  και του δάσους,  υπάρχει μια μεγάλη,  και βαθιά λίμνη. 
κατόπιν, ζητάμε από τα παιδιά, να βρουν λύση, στο πρόβλημα της κοτούλας.
Τα παιδιά λένε τις απόψεις τους μέχρι που καταλήγουν στην κατασκευής μιας βάρκας.
παροτρύνουμε τα παιδιά, να προβληματιστούν, και να σκεφτούν, με ποιό υλικό θα φτιαχτεί η βάρκα, ώστε η κοτούλα, να περάσει με ασφάλεια, στην αντίπερα όχθη.
παροτρύνουμε τα παιδιά,  να κάνουν ένα πείραμα, έτσι ώστε να βρεθεί, το καταλληλότερο υλικό, για την κατασκευή της βάρκας  της κοτούλας.


1η δραστηριότητα
  εμφανίζουμε στα παιδιά, μια λεκάνη με νερό, και αντικείμενα από διάφορα υλικά που επιπλέουν. ( φτερό, φελός, και άλλα.), και αντικείμενα από υλικά που βυθίζονται ( βαμβάκι, πέτρα, μαγνήτης, και άλλα ).
έπειτα, ζητάμε από τα παιδιά, να προβλέψουν τι θα γίνει, αν βάλουν τα αντικείμενα στο νερό. οι προβλέψεις των παιδιών, καταγράφονται σε ειδικό πίνακα, που έχουμε φτιάξει. ρωτάμε τα παιδιά, τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να βεβαιωθούν, ποιά αντικείμενα επιπλέουν. 
 Τότε αποφασίζουν να προχωρήσουν στο ποιο πάνω πείραμα και να δοκιμάσουν ένα  –  ένα τα υλικά βρίσκοντας ποια επιπλέουν και ποια όχι.

2η δραστηριότητα
χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες, δίνοντας σε κάθε ομάδα, την ίδια συλλογή αντικειμένων, και τους ζητάμε, να ταξινομήσουν τα αντικείμενα που βυθίζονται, και που επιπλέουν.
Για το πείραμα και τον διαχωρισμό των αντικειμένων τους δίνεται σε κάθε ομάδα από μια λεκάνη με νερό και δυο δίσκοι ( οι δυο δίσκοι θα βοηθήσουν στην ταξινόμηση). 
Με το τέλος του  πειράματος κάθε ομάδα έχει κάνει τις δικές της παρατηρήσεις και έχει ταξινομήσει τα υλικά με βάση τα κριτήρια βύθιση  –  πλεύση.

3η δραστηριότητα

Τα παιδιά,  επιστέφουν στον κύκλο,  και ανακοινώνουν,  με ποιό τρόπο  εργάστηκαν για να καταλήξουν στην συγκεκριμένη ταξινόμηση.  
Σε ένα τραπέζι στην μέση του κύκλου, έχουμε τοποθετήσει,  μια μεγάλη διαφανές λεκάνη,  με νερό και δυο δίσκους.
Επίσης,   έχουμε  την ίδια συλλογή αντικειμένων,  με τη συλλογή  των παιδιών.
Οπότε,  το πείραμα επαναλαμβάνεται,  και  τα παιδιά επαληθεύουν ή απορρίπτουν τις προβλέψεις τους,  και συμπληρώνουν την τελευταία στήλη του πίνακα. 

Αξιολογική δραστηριότητα:
Αφού τα παιδιά βρουν τα αντικείμενα που επιπλέουν, επιστρέφουν στις ομάδες τους,
σχεδιάζοντας το κάθε ένα από αυτά μια βάρκα με ένα από τα υλικά που βρήκαμε πως επιπλέουν. 
Τα σχέδια των παιδιών εσωκλείονται σε ένα φάκελο και στέλνονται στη κότα.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

(Παραμύθι ...ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει...
 http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip/Default.html
Μέσα και υλικά:
- Φιγούρα σταγόνας
-  Παραμύθι

- Φανελογράφος ή πίνακας

- Εικόνες παραμυθιού

-Χαρτόνι

-Μαρκαδόρος

-δοχείο

-Θερμόμετρο

-Γκαζάκι

Ειδικοί στόχοι:
Το παιδί: 
-Να μάθει το κύκλο του νερού

-Να γνωρίζει τις τρεις μορφές του νερού

Πορεία εργασίας:
Αφόρμηση -
μιά μέρα με βροχή λέμε στα παιδιά:
( αυτοσχέδια ιστορία ) ...σήμερα παιδιά, έχουμε μια φίλη. κοιτάξτε έξω από το παράθυρο. ....τη φίλη μας την λένε σταγόνα. ταυτόχρονα, παρουσιάζουμε στα παιδιά, μια φιγούρα από χαρτί, σε σχήμα σταγόνας.
κατόπιν διαβάζουμε στα παιδιά, ένα παραμύθι, με θέμα τον κύκλο του νερού.
όταν τελειώσει το παραμύθι, και τα παιδιά σχολιάσουν το παραμύθι, επαναλαμβάνουμε δύο φορές τον κύκλο του νερού. στη συνέχεια, παίρνουμε τις τρεις πρώτες εικόνες του παραμυθιού από τον πίνακα, τις ανακατεύουμε, τις τοποθετούμε στο πάτωμα, ζητώντας από τα παιδιά, να σειραθετήσουν τις εικόνες. ( να τις βάλουν στην σωστή χρονική σειρά ).

2η δραστηριότητα
 ρωτάμε τα παιδιά, αν θέλουν να γνωρίσουν το ταξίδι που έκανε η μικρή σταγόνα, και παριτρύνουμε τα παιδιά να κάνουν κάποια πειράματα.
τα παιδιά, έχουν ως γνώση τους χώρους ου βρίσκουμε νερό στη φύση. ( θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, καταράχτες, μεταξύ των οποίων και τα παγόβουνα ).
Άρα,  τα παιδιά γνωρίζουν πως το νερό δεν το βρίσκουμε μόνο σε υγρή μορφή αλλά και σε στερεά. παροτρύνουμε τα παιδιά, να δημιουργήσουν πάγο,  χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα (ψυγείο).  Σε  αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τις τρεις μορφές του νερού ( στερεά,  υγρή,  αέρια). 
έχουμε ετοιμάσει από πριν, ένα πίνακα, στον οποίον θα γράφουμε τις προβλέψεις και τα συμπεράσματα των παιδιών, πριν και μετά τη διαδικασία.
παρουσιάζουμε  στα παιδιά το δοχείο το οποίο είχαν τοποθετήσει από την
προηγούμενη μέρα στον ψυχτικό θάλαμο.  
Γίνεται συζήτηση για την μετατροπή του νερού σε υγρή και στερεά μορφή. 
Έπειτα,  τα παιδιά μετρούν τη θερμοκρασία του πάγου.  κατόπιν, τοποθετούμε τον πάγο, σε ένα δοχείο βρασμού, και το βάζουμε στη κουζίνα ή σε ένα γκαζάκι.
 τα παιδιά,  προβλέψεις για την κατάληξη του πάγου,  και την αλλαγή της θερμοκρασίας.   ανάβουμε το γκαζάκι, και ο πάγος αρχίζει να λιώνει.
Όταν στο δοχείο παραμείνει το νερό σε υγρή μορφή,  σβήνουμε  το γκαζάκι σχολιάζοντας με τα παιδιά, την όλη διαδικασία.  Γίνεται και πάλι η μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού,  και οι παρατηρήσεις καταγράφονται στον πίνακα.
Έπειτα, καλούμε τα παιδιά να προβληματιστούν και να προβλέψουν, τι θα συμβεί,
εάν αφήσουμε το νερό στη φωτιά. ανάβουμε το γκαζάκι και το νερό κοχλάζει. σε αυτό το σημείο βρασμού, επαναλαμβάνουμε την μέτρηση της θερμοκρασίας.  τέλος, όταν το νερό αρχίζει να εξατμίζεται, τοποθετούμε στο πάνω μέρος του δοχείου ένα καθρεφτάκι, σε διαγώνια θέση, σχολιάζοντας με τα παιδιά, την εξέλιξη της διαδικασίας, έτσι ώστε να φτάσουν στο συμπέρασμα, πως το νερό, το βρίσκουμε και σε αέρια μορφή.

Αξιολογική δραστηριότητα
Τα παιδιά με την βοήθεια μας,  ψάχνουν στο διαδίκτυο να βρούν εικόνες από τοπία της φύσης στις οποίες παρουσιάζονται οι τρεις μορφές του νερού ( θάλασσα, παγόβουνα, ).


Τρόποι εξοικονόμησης νερού

Μέσα και υλικά:

- Εικόνα τοπίου

-Μαρκαδόρους

- Χαρτόνι Α2

- Αξιολογητικό φυλλάδιο

Ειδικοί στόχοι:
Τα παιδιά να κατανοήσουν τα προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν σε περίπτωση έλλειψης του νερού και την αναγκαιότητα προστασίας του
και να αναφέρουν τρόπους προστασίας του νερού.

Πορεία εργασίας:
Αφόρμηση

δείχνουμε  στα παιδιά μια εικόνα ενός τοπίου που απεικονίζει το βυθό της θάλασσας
και μια άλλη εικόνα, του ιδίου τοπίου,  να απεικονίζει
δηλητηριασμένα ψάρια.   Αφού
τα παιδιά κοιτάξουν καλά τις δύο εικόνες,   παροτρύνουμε τα παιδιά,  να τις περιγράψουν και να αναφέρουν τις πιθανές αιτίες που οφείλεται η περιβαλλοντική
κατάσταση της κάθε μιάς  εικόνας.  παροτρύνουμε τα παιδιά, να μιλήσουν για θάλασσες που τα ίδια τα παιδιά είδαν ότι δεν είναι καθαρές, στις διακοπές τους, σε κατασκηνώσεις και άλλού.1η δραστηριότητα
δίνουμε στα παιδιά, ένα εικονογραφημένο ερωτηματολόγιο, σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού, και καλούνται να απαντήσουν, κατά πόσο συμφωνούν
 ( βάζοντας ένα πράσινο σταυρό στην εικόνα ),  ή αν διαφωνούν, ( βάζοντας ένα κόκκινο σταυρό στην εικόνα ).

Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση, και σχολιάζονται οι απαντήσεις των παιδιών. παροτρύνουμε τα παιδιά, να αναφερθούν και σε προσωπικές τους εμπειρίες. 

.
2η δραστηριότητα

ζητάμε  από τα παιδιά, να φτιάξουν ένα πόστερ, το οποίο να απεικονίζει μία
διαμαρτυρία για την σπατάλη του νερού.  δηλαδή,  ένα πόστερ θα μπορούσε να
απεικονίζει,  μια βρύση να τρέχει νερό και ένα  « χ »  από πάνω της.


Αξιολογική δραστηριότητα
δίνουμε  στα παιδιά,  από ένα φυλλάδιο και χρώματα.  Το φυλλάδιο έχει μικρές
εικόνες που αφορούν  την εξοικονόμηση του νερού.  ζητάμε  από τα παιδιά να ζωγραφίσουν μόνο τις εικόνες που έχουν σχέση με το θέμα μας.

WATERPROPERTIES OF WATERThe following lesson plans based on resumptive theory of learning, based on the principle that in order to learn the child, must act in Specific items in order to win the abstract, or the discovery of knowledge. learning occurs through collaborative activities, problem solving, and higher functions of thought. teaching prossengisi is oriented learner-centered, with the teacher, the role of tutor and organizer of learning situations.UNITY DESIGNLesson Plan
 
1: Course: Properties of waterInstruments and materials:Plastic cupsWaterRosewaterOrange juiceCardboard for commentsMarkerSpecific objectives:The child to know, the properties of water, using his senses.Working Procedure:AformisiWe are saying to the child:I'll give you a glass, which means it is a liquid and you should be the smell, to listen, and finally the taste.But you must first close your eyes, because we should not see what's insidethe glass".Then we give the child a glass of liquid.Once the child recognize the fluid returns to position.1st ActivityWe ask the children if they want to play a game of observation.put on the table three transparent plastic cups. in each glass, there is a different liquid. (Water, rose water, orange juice).encourage children to carefully observe the three glasses, and comment on what they see.encourage children to observe and comment on the color of the liquid.observing, you can discover a property of water: water is wet transparent.2nd ActivityThe experiment continues, and we choose three children, and we ask everyone, smell and three glasses, and refer to other children of the group, he observes, on the scent of each liquid.children can easily understand, the second property of water: the water is odorless. (No smell).

3rd activityWe ask children to taste the liquid, and three glasses.We ask each child: has taste the liquid just got drunk;after commenting on the answers, the children come to the third conclusion, namely that water is tasteless (not taste).The water properties are recorded during the experiment in a table.Evaluative activityWe construct a table, on cardboard, divided into three columns.In the first column is positioned vertically, the properties of water, thethe second column the words YES and the third column, the word NO to the top of the table. Children are invited to fill in the table, putting (√), thereapplicable.Immersion and navigationInstruments and materials:- Figure Hen- Basins- Two discs for each group- Sinking and floating materials (stones, cotton, cork, polystyrene, ...)Recording Table forecasts of children and their conclusions.Specific objectives:- To find a solution to the problem of chicken.- To predict which materials will sink and which will float- To work together to conduct the experiment.- To discover which of the material sink and which float.Working Procedure:Aformisiplace in the table, an image to grandma's house and figure hen. hen, lives in her grandmother's yard. But the kotoula, has a problem, so he enlisted the help of his grandmother.The problem of kotoulas is:Sundays have permission to visit his six friends living in the forest.The problem is, how grandma house between them, and the forest, there is a large, deep lake.then ask the children to find a solution to the problem of kotoulas.Children say their views until the end of construction of a boat.encourage children to think, and think, with what material made the boat so the kotoula, pass safely to the other side.encourage children to make an experiment in order to find the most suitable material for the construction of the boat of kotoulas.1st activity
  
show children, a basin with water, and objects from various materials that float. (Feather, cork, and others.) And objects with materials that sink (cotton, stone, magnet, and others).then ask the children to predict what will happen if you put the objects in the water. forecasts of children, recorded in a special table, which we have made. we ask children what they should do in order to satisfy, what objects float.
 
Then deciding to go over what to experiment and try out one to one finding materials which float and which do not.Second activityDivide the children into groups, giving each group, the same collection of objects, and ask them to rank the objects are immersed and floating.For the experiment and separation of objects they are given to each group a basin of water and two disks (both disks will help in classification).By the end of the experiment each group has its own observations and has classified the material according to the criteria immersion - sailing.3rd activityChildren, crowned the circle, and communicate, how they worked to produce the specific classification.On a table in the middle of the circle, we have placed a large transparent bowl with water and two discs.Also, we have the same collection of items, the collection of children.So, the experiment is repeated, and children support or reject their forecasts, and complete the last column of the table.Evaluative activity:After the children find the objects that float, they return to their groups,designing each of them a boat with one of the materials that we have found that float.The drawings of children enclosed in an envelope and sent to the hen.CYCLE OF WATERInstruments and materials:- Drop Figure- Fairy tale- Fanelografos or table- Pictures fairytale-Chartoni-Markadoros-docheio-Thermometro-Gkazaki (

stove,)

Specific objectives:The child:-To Learn the water cycle-To Know the three forms of waterWorking Procedure:Aformisi - one day with rain we say to children:(Improvised story) ... children today have a girlfriend. look out the window. .... our friend to say drop. simultaneously present in children, a figure of paper, drop shaped.then read the children a story, on the water cycle.when he finishes the tale, and children comment on the story, repeating twice the water cycle. then we get the first three images of the story from the table, mix them, place them on the floor, asking the children to seirathetisoun images. (Put them in the correct temporal order).Second activity
 
We ask the children if they want to experience the journey made by the small drop, and paritrynoume children to do some experiments.children, whose knowledge throughout th find water in nature. (Sea, lakes, rivers, waterfalls, including icebergs).So the children know that the water we find not only liquid but solid. encourage children to create ice, using technical means (refrigerator). In this activity, kids are invited to discover the three forms of water (solid, liquid, gas).we have prepared in advance a table in which you write the predictions and conclusions of children before and after the procedure.Introducing children the vessel which had placed theprevious day in psychtiko chamber.Discussion of conversion of water in liquid and solid form.Then, the children measure the temperature of the ice. then place the ice in a boiling pot, and put it in the kitchen or in a stove.
 
children, provisions for the ending of the ice, and the temperature change. turn on the stove, and the ice begins to melt.When the container remain liquid water, turn off the gas stove commenting with children, the whole process. It becomes again the measurement of water temperature, and observations are recorded in the table.Then invite the children to reflect and predict what will happen,if we let the water into the fire. turn on the stove and boil the water. this boiling point, repeating the measurement of temperature. end when the water begins to evaporate, place on top of the container a mirror, in a diagonal position, commenting with children, the development process, so as to arrive at the conclusion that water is found in gaseous form.Evaluative activityChildren with our help, searching the internet to find images from nature landscapes which presents the three forms of water (sea, icebergs).Ways of saving waterInstruments and materials:- Image Landscape-Markadorous- Cardboard A2- Assessor brochureSpecific objectives:Children understand the problems which could arise in the absence of water and the need to protect theand indicate ways to protect water.Working Procedure:Aformisishow children a picture of a landscape depicting the seabedand another picture of the same landscape displaypoisoned fish. Afterchildren look well both images, we encourage children, describe them and indicate the possible causes due to environmentalsituation of each image. encourage children to talk about seas that the children themselves saw that they are clean, their vacations, camps and elsewhere.1st activitywe give children an illustrated questionnaire on ways to save water, and are asked to answer whether they agree
 
(Putting a green cross in the figure), or if you disagree, (putting a red cross on the picture).
 
Then there is a discussion, and discussed the responses of children. encourage children to mention in their personal experiences..Second activityWe ask children to make a poster, which depicts a canprotest against wasting water. ie, a poster couldIt depicts a tap running water and an "x" over it.Evaluative activitywe give children, a brochure and colors. The booklet is smallimages relating to saving water. we ask children only draw images related to our subject.


Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...