Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μονάδες μέτρησης στην αρχαια Ελλάδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μονάδες μέτρησης στην αρχαια Ελλάδα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Οι Μονάδες μέτρησης στην Αρχαία Ελλάδα


Οι Μονάδες μέτρησης στην Αρχαία Ελλάδα 


monades-metrhshs
Στην Αρχαία Ελλάδα βασική μονάδα μέτρησης κατά τους αρχαίους χρόνους, ήταν ο πους. Το μέγεθος δεν ήταν σταθερό αλλά εξαρτιόταν από το σημείο όπου γινόταν η μέτρηση στο Εκατόμπεδο του Παρθενώνα. Έτσι το μήκος του κυμαινόταν από 0,3083 και 0,2970 μέτρα.
Υποδιαίρεση του ποδός ήταν ο δάκτυλος, 1/16 του ποδός ή 0,0193 μέτρα.
Από τον δάκτυλο παράγονταν οι παρακάτω μονάδες:
4 δάκτυλοι = 1 παλαιστή ή παλαστή
8 δάκτυλοι = ½ ποδός = 1 λιχάς
11 δάκτυλοι = 1 ορθόδωρον
12 δάκτυλοι = 1 σπιθαμή
16 δάκτυλοι = 1 πους
18 δάκτυλοι = 1 πυγμή
20 δάκτυλοι = 1 πυγών
24 δάκτυλοι = 1½ πους = 1 πήχυς
Παράγωγες μονάδες από τον πόδα ήταν οι εξής:
2½ πόδες = 1 απλούν βήμα
5 πόδες = 1 διπλούν βήμα
6 πόδες = 1 οργυιά
10 πόδες = 1 άκαινα
100 πόδες = 1 πλέθρο
600 πόδες = 1 στάδιο
Το μήκος του σταδίου διέφερε στις αρχαίες πόλεις και εξαρτιόταν από το μήκος του ποδός. Έτσι το αττικό στάδιο είχε μήκος 184,98 μέτρα, το ολυμπιακό 192,27 μέτρα, το οδοιπορικό 157,50 μέτρα.
Από το στάδιο παραγόταν οι εξής μονάδες:
2 στάδια = 1 δίαυλος
4 στάδια = 1 ιππικόν
12 στάδια = 1 δόλιχος
30 οδοιπ. στάδια = 1 περσικός παρασάγγης
40 οδοιπ. στάδια = 1 αιγυπτιακός σχοινός
Τα κυριότερα μέτρα επιφάνειας ήταν το τετραγωνικό πλέθρο , η άρουρα (1/4 του πλέθρου) και ο έκτος (1/6 του πλέθρου).
Η βάση των μονάδων για την μέτρηση των στερεών ήταν ο κύαθος (0,046 λίτρα), ενώ παράγωγες μονάδες του ήταν οι παρακάτω:
6 κύαθοι = 1 κοτύλη
3 κοτύλες = 1 ξέστης
2 ξέστες = 1 χοίνικας
4 χοίνικες = 1 ημίεκτον
8 χοίνικες = 1 εκτεύς
6 εκτείς = 1 μέδιμνος
Για τα υγρά η βάση των μονάδων μέτρησης ήταν και πάλι ο κύαθος και από αυτόν παραγόταν οι εξής μονάδες:
1 ½ κύαθοι = 1 οξύβαφον
2 οξύβαφα = 1 ημικότυλον
2 ημικότυλα = 1 κοτύλη
2 κοτύλες = 1 ξέστης
16 ξέστες = 1 χους
12 χόες = 1 μετρητής (39,4 λίτρα)
Βασική μονάδα μέτρησης του βάρους ήταν ο οβολός (0.72 γραμμάρια). Από τον οβολό προέκυπταν οι εξής μονάδες:
1 δραχμή = 6 οβολοί
1 μνα = 100 δραχμές

1 τάλαντο = 60 μνα (25,86 χιλιόγραμμα)

Οι Μονάδες Μέτρησης στην Αρχαία Ελλάδα 


ΜῆκοςTrispastos
1 σταθμός  = 5 παρασάγγαι = 150 στάδια = 27,5 km
1 στάδιον = 6 πλέθρα = 100 ὄργυιαι = 400 πήχεις = 600 πόδες = 9600 δάκτυλοι = 178,6 m
1 πλέθρον = 16,6 ὄργυιαι = 66,6 πήχεις = 100 πόδες = 1600 δάκτυλοι = 29,6 m
1 ὄργυια = 4 πήχεις = 6 πόδες = 96 δάκτυλοι = 1,78 m
1 πήχυς = 1,5 ποὺς = 24 δάκτυλοι = 44,4 cm
1 πούς = 16 δάκτυλοι = 29,6 cm
1 δάκτυλος = 1,85 cm

Βεβαίως ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχὴ διέφεραν τὰ μεγέθη π.χ.
Πούς
ὀλυμπιακός = 32,05 cm
αἰγινήτικος = 33,3 cm
σάμιος =  35 cm
ἀθηναϊκός =  29,57 cm
ὀλυμπιακὸ στάδιο = 192 m
αἰγινητικὸ-ἀττικὸ στάδιο = 164 m
ἑλληνιστικὸ-ῥωμαϊκὸ στάδιο = 185 m175px-Sanzio_01_Plato_Aristotle
Ἄλλα
1 κόνδυλος = 2 δάκτυλοι = 3,7 cm
1 παλαιστή = 1 δῶρον = 1 δοχμή= 1 δακτυλοδοχμή
1 παλαιστή = 4 δάκτυλοι = 7,4 cm
1 διχάς = 1 ἡμιπόδιον = 8 δάκτυλοι =14,8 cm
1 λιχάς = 10 δάκτυλοι = 18,5 cm
1 ὀρθόδωρον = 11 δάκτυλοι = 20,4 cm
1 σπιθαμή = 12 δάκτυλοι = 22,2 cm
1 πυγμή = 1,12 πόδες = 34,7 cm
1 πυγών = 1,25 πόδες = 37,0 cm
1 βῆμα = 2,5 πόδες = 0,74 m
1 ξύλον = 4,5 πόδες = 1,34 m
1 κάλαμος = 1 ἄκαινα = 1 δεκάπους  = 10 πόδες = 2,96 m
1 ἄμμα = 60 πόδες = 17,76 m
1 δίαυλος = 2 στάδια = 355 m
1 ἱππικόν = 4 στάδια  = 710 m
1 δόλιχος = 12 στάδια = 2150 m
1 παρασάγγης = 30 στάδια = 5,5 km
πιφάνεια

1 πλέθρον = 4 ἄρουραι = 100 ἄκαιναι = 10.000 πόδες = 876 τμ
1 ἄρουρα  = 25 ἄκαιναι = 2.500 πόδες = 219 τμ
1 ἄκαινα = 100 πόδες = 8,76 τμ
1 πούς  = 0,0087 τμ

Μονάδεςμετρήσεως γκου γρν (παλαιό ττικὸ σύστημα)

Οἱ παρακάτω τιμὲς καὶ στὰ ὑγρὰ καὶ στὰ ξηρὰ εἶναι κατὰ τὸ παλαιὸ ἀττικὸ σύστημα καθῶς μεταβάλλονταν ἀναλόγως τὸν τόπο καὶ τὸν χρόνο.
1 (ἀμφορεύς) μετρητής = 12 χόες = 144 κοτύλαι = 864 κύαθοι = 8640 κοχλιάρια = 39
1 χοῦς = 12 κοτύλαι = 72 κύαθοι = 720 κοχλιάρια = 3,3
1 κοτύλη= 6 κύαθοι = 60 κοχλιάρια = 0,27
1 κύαθος = 10 κοχλιάρια  = 0,045
1 κοχλιάριον = 0,0045
1 κοτύλη = 1 ἡμίνα
1 χήμη= 2 κοχλιάρια = 1/100 Schema_Saeulenordnungen
1 μύστρον = 2,5 κοχλιάρια = 1/80
1 κόγχη = 5 κοχλιάρια = 1/40
1 ὀξύβαφον = 1,5 κύαθοι = 1/16
1 τέταρτον = 1 ἡμικοτύλιον = 3 κύαθοι = 1/8
1 ξέστης = 12 κύαθοι= 1/2
Μονάδες μετρήσεως γκου ξηρν

1 μέδιμνος = 48 χοίνικες             = 96 ξέσται             = 192 κοτύλαι = 1152 κύαθοι = 52
1 χοῖνιξ = 2 ξέσται             = 4 κοτύλαι             = 24 κύαθοι             = 1,09
1 ξέστης = 2 κοτύλαι             = 12 κύαθοι             = 0,54 l
1 κοτύλη = 6 κύαθοι             = 0,27
1 κύαθος = 0,045 l
1 κοχλιάριον= 0,1 κύαθοι             = 1/200
1 ὀξύβαφον = 1,5 κύαθοι             = 1/16 l
1 ἡμίεκτον = 16 κοτύλαι             = 13/3 l
1 ἑκτεύς (μόδιος) = 32 κοτύλαι             = 35/4 l
1 χοῖνιξ σίτου θεωρεῖτο ὄτι χρειαζόταν ἕνας ἐνήλικας ἡμερησίως.
1 μέδιμνος σίτου ἦταν ἡ ὑπὸ ἐνηλίκου μεταφερτὴ ποσότητα σίτου. Στὴν Σπάρτη 71,16 l μὲ 77,88 l.
Βάρη κα νομίσματα

1 τάλαντον = 60 μναῖ = 6.000 δραχμαί = 36.000 ὀβολοί = 28.8000 χαλκοῖ = 26,2 kg
1 μνᾶ             = 100 δραχμαί = 600 ὀβολοί             = 4.800 χαλκοῖ             = 436 gr
1 δραχμή             = 6 ὀβολοί             = 48 χαλκοῖ             = 4,36 gr
1 ὀβολός            = 8 χαλκοῖ             = 0,73 gr
1 χαλκοῦς             = 0,09 gr
Τὸ νόμισμα χαλκοῦς ἦταν ἕνα χάλκινο νόμισμα βάρους 0,09 gr, ὁ ὀβολὸς καὶ ἠ δραχμὴ ἀργυρᾶ καὶ ἀντιστοίχου τοῦ ὀνόματος βάρους. Ἡ μνᾶ καὶ τὸ τάλαντον δὲν ἦταν ποτὲ νομίσματα.
Τὰ χρυσᾶ νομίσματα εἶχαν 10 μὲ 13 φορὲς τὴν ἀξία τοῦ ἀντιστοίχου ἀργυροῦ.
Ἄλλα νομίσματα:
1 λεπτόν = 1/7 χαλκοῖ
1 δίχαλκον = 2 χαλκοῖ
1 ἡμιωβόλιον = 4 χαλκοῖ
1 διώβολον = 2 ὀβολοί
1 τριώβολον  = 3 ὀβολοί
1 τετρώβολον  = 4 ὀβολοί
1 δίδραχμον = 2 δραχμαί
1 τετράδραχμον = 4 δραχμαί
1 σίγλος (περσ.)  =1,25 δραχμαί
Χρυσᾶ νομίσματα
στατήρ = δαρεικός  = 20 δραχμαί (ἄργυρος)
κυζικηνός = 28 δραχμαί (ἄργυρος)
Κυριότερα τάλαντα
αἰγινήτικο τάλαντον  = 37 kg
ἀττικὸ τάλαντον    = 36 kg
εὐβοϊκὸ τάλαντον   = 26 kg
Χρόνος
Ἡ ἡμέρα χωριζόταν ὡς:
πρ:  ἀνατολὴ τοῦ Ἡλίου μέχρι  10 π.μ.
μφ γορν πλήθουσαν  10 – 12
μεσημβρία  12- 14
δείλη  14 μέχρι τὴν δύσι
Ἡ νύκτα χωριζόταν σὲ τρία μέρη:
Ἑσπέρα – μέσαι νύκτες – ὄρθρος
 μείς, μήν
1.  νουμηνία
2.-10.   δευτέρα-δεκάτη ἱσταμένου μηνός
11.-19. πρώτη ἐπὶ δέκα-ἐνάτη ἐπὶ δέκα
20.  εἰκάς
21.   δευτέρα- ἐνάτη μετ’εἰκάδα ἢ δεκάτη-δευτέρα φθίνοντος
30.  ἕνη καὶ νέα
Πηγή:
«Griechische Grammatik Teil II Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik»
τν Hans Lindemann, Hans Färber.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...