Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ερηµικά και Στεπικά Κλίµατα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ερηµικά και Στεπικά Κλίµατα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ερηµικά και Στεπικά Κλίµατα.

Τα ερηµικά ή στεπικά κλίµατα περιλαµβάνουν τα ξηρά και τα ηµίξηρα κλίµατα των τροπικών καθώς και αυτά που συναντώνται στα µέσα γεωγραφικά πλάτη.
 Σε µερικές ερηµικές εκτάσεις η βλάστηση λείπει κυριολεκτικά και τα πετρώµατα θρυµµατίζονται σε λεπτόκοκκη άµµο.
Οι βροχές είναι σπάνιες και συνήθως µικρότερες από 100 mm ετησίως. Η κατανοµή των βροχών είναι ακανόνιστη µέσα στο χρόνο και εκδηλώνονται συνήθως µε µορφή καταιγίδων, οι οποίες µπορεί να δίνουν και αρκετά µεγάλα ποσά, αλλά αυτά σύντοµα υπερβαίνουν την απορροφητική ικανότητα και προκαλούν µεγάλη απορροή.
Οι άνεµοι είναι ισχυροί και δηµιουργούν έντονες αµµοθύελλες. Σε ένα µεγάλο τµήµα των ερηµικών εκτάσεων παρατηρείται µια υποτυπώδης βλάστηση από ξηροφυτικά είδη, µε σαρκώδη κορµό και φύλλα και µε βαθύ ριζικό σύστηµα.
Τα ερηµικά και στεπικά κλίµατα ανάλογα µε τις περιοχές που συναντώνται διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
 (1) Στα Ξηρά (BWh) και Ηµίξηρα Τροπικά Κλίµατα (BSh) . Είναι τα κλίµατα που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες θερµοκρασίες του πλανήτη. Εντοπίζονται στις ζώνες των καθοδικών υποτροπικών κινήσεων σε πλάτη γύρω στις 20 - 25 ° βόρεια και νότια του Ισηµερινού. Ο πρώτος τύπος από αυτά αποτελεί τα τροπικά ξηρά άγονα κλίµατα, ενώ ο δεύτερος τα τροπικά ηµίξηρα-ηµιάγονα κλίµατα. Η καθοδικές κινήσεις διαλύουν τα νέφη, ξηραίνουν τα νέφη, αυξάνουν την ηλιοφάνεια µειώνουν την ατµοσφαιρική υγρασία και ξηραίνουν το έδαφος. Οι κλιµατικοί αυτοί τύποι, επικρατούν σε µεγάλη έκταση στη Σαχάρα, τη Ν∆ Αφρική , την Αυστραλία και ακόµη στο Β∆ Μεξικό, τις Ν∆ ΗΠΑ, στις ακτές του Περού, στην Αραβία και το Πακιστάν. Οι κύριοι ερηµικοί τύποι BWh, κυριαρχούν στις παραπάνω περιοχές και περιβάλλονται βόρεια και νότια από τις µεταβατικές ηµιερηµικές ζώνες BSh. Τα ερηµικά κλίµατα των δυτικών ακτών οφείλονται στην ψυκτική ικανότητα των ψυχρών θαλάσσιων ρευµάτων τα οποία παραπλέουν τις ακτές.
 (2) Ξηρά (BWk) και Ηµίξηρα (BSk) κλίµατα µέσων γεωγραφικών πλατών.
Εδώ οι θερµοκρασίες είναι µικρότερες από την προηγούµενη κατηγορία αφού αυτά εµφανίζονται έξω από τη ζώνη των τροπικών.
 Ο πρώτος από τους τύπους αυτούς χαρακτηρίζει τα ξηρά-άγονα κλίµατα, ενώ ο δεύτερος τα ηµίξηρα-ηµιάγονα κλίµατα των µέσων πλατών. Η δηµιουργία των κλιµάτων αυτών οφείλεται στη µεγάλη απόσταση που βρίσκονται αυτά από τη θάλασσα σε συνδυασµό µε την παρουσία ορεινών φραγµών που αποκόπτουν τη ροή των υγρών ανέµων.
Εποµένως στην κατηγορία αυτή τα αίτια δεν είναι δυναµικά αλλά γεωγραφικά και µηχανικά. Οι τύποι αυτοί  εµφανίζονται ανατολικά των Βραχωδών ορέων των ΗΠΑ και Καναδά, στη Β. Κίνα, στις Νότιες περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και στη ∆υτική και Νότια Αργεντινή.
 Στις περιοχές παρά τις περιορισµένες βροχοπτώσεις (100 - 200 mm ετησίως) υπάρχει σχετική βλάστηση εξαιτίας της χαµηλότερης θερµοκρασίας και εξατµοδιαπνοής.
 Οι βροχές παρουσιάζουν µεγάλη µεταβλητότητα, σηµειώνονται κατά το χειµώνα και οφείλονται κυρίως σε συσφίγξεις υφέσεων που διαταράσσουν τα χειµερινά βαροµετρικά υψηλά.

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...