Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενέργεια από Βιομάζα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενέργεια από Βιομάζα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ενέργεια από Βιομάζα 

Βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (είναι ξύλο, πριονίδια, κτηνοτροφικά απόβλητα όπως είναι η κοπριά, φυτά, υπολείμματα κλαδέματος/καλλιεργειών, απόβλητα ελαιοτριβείων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.

Επίσης από ορισμένα φυτά ή σπόρους μπορούν να παραχθούν υγρά καύσιμα, που λέγονται βιοκαύσιμα. Τέτοια καύσιμα είναι η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. Τα καύσιμα αυτά δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον όπως τα ορυκτά καύσιμα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα αυτοκίνητα ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από ορισμένα απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα των χοιροστασίων, μπορεί να παραχθεί το βιοαέριο. Το βιοαέριο είναι καύσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά δάση για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη ξυλεία των δασών για παραγωγή ενέργειας. Επίσης δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις γης αλλά ούτε και άφθονες βροχές να μπορούμε να καλλιεργούμε φυτά για να παράγουμε βιοκαύσιμα. Ωστόσο στα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητά μας υπάρχει υποχρεωτικά και μικρή ποσότητα βιοκαυσίμων! Τα βιοκαύσιμα αυτά είτε τα εισάγουν οι έμποροι καυσίμων από άλλες χώρες είτε παράγονται στην Κύπρο, σε εργοστάσιο που παράγει βιοκαύσιμα χρησιμοποιώντας εισαγόμενους σπόρους.
Στην Κύπρο όμως έχουμε πολλά χοιροστάσια! Σήμερα από τα απόβλητα των χοιροστασίων παράγεται βιοαέριο και ακολούθως ηλεκτρική ενέργεια. Ήδη λειτουργούν οκτώ τέτοια εργοστάσια και σύντομα θα προστεθούν άλλα δύο. Μέχρι το 2013 θα λειτουργήσουν ακόμα περισσότερα παρόμοια εργοστάσια ενώ θα δημιουργηθούν και εργοστάσια που θα παράγουν ενέργεια από το βιοαέριο των σκουπιδιών!

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...