Η γεωθερμία είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκαταλέγεται ως θερμική ενέργεια με μορφή πολύ ζεστών νερών και ατμών που βρίσκεται λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γής. Δηλαδή με άλλα λόγια η αβαθής γεωθερμία είναι η εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας των υλικών του εδάφους σε μικρά βάθη. Αυτοί οι ατμοί και τα νερά έχουν παγιδευτεί μέσα σε πετρώματα και κλειστές περιοχές κάτω από την επιφάνεια της γης και προέκυψαν μέσω γεωλογικών δραστηριοτήτων. Κατόπιν συλλέγονται με γεωτρήσεις και γίνεται εκμετάλλευσή τους για θέρμανση ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι πολυέξοδη και για αυτό το λόγο γίνεται από μεγάλες επιχειρήσεις μόνο διότι ιδιωτικά λόγω των μεγάλων εξόδων και του νομικού πλαισίου δε μπορεί να εφαρμοστεί. Σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πλεονέκτημα αν υπάρχουν υπόγεια νερά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την αιτία της σταθερής θερμοκρασίας. Αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, είναι να καταφέρει με κάποια διαδικασία να εκμεταλλευθεί αυτή τη θερμική ενέργεια, που βρίσκεται αποθηκευμένη κάτω από τις αυλές και τους κήπους, χωρίς καθόλου έξοδα.
Η κατανάλωση της θέρμανσης και της ψύξης γίνεται με χρήση ζεστού ή κρύου νερού που περνά μέσα από τα σώματα και κλιματίζει το χώρο με τη βοήθεια αέρα ή με την ενδοδαπέδια θέρμανση.
Όσον αφορά τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας, μπορούν να υπολογιστούν παίρνοντας ως δείγμα ένα σπίτι χώρου 90 τ.μ. περίπου όπου ζούνε 4 άτομα. Κατά μέσο όρο, οι ανάγκες θέρμανσής τους είναι άνω των 6kW συμπεριλαμβανομένου και του παραγόμενου θερμού νερού χρήσης. Είναι απαραίτητη μία αντλία θερμότητας ισχύος 8kW για να καλύπτεται στα σίγουρα η παραγόμενη ποσότητα και το κόστος σε αυτή τη περίπτωση θα είναι περίπου 5500 ευρώ. Ο γεωεναλλάκτης που είναι απαραίτητος για την εγκατάσταση, θα έχει μήκος 550 μέτρα περίπου. Τα σκαπτικά και το κόστος του σωλήνα υπολογίζονται στα 900 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω. Το σύστημα διανομής, οι κυκλοφορητές και όλες οι σχετικές διατάξεις έχουν συνολικό κόστος περίπου άλλα 6.000 ευρώ. Το συνολικό κόστος, δηλαδή, φτάνει τα 12500 ευρώ. Κατά μέσο όρο για ένα κοινό σύστημα πετρελαίου το συνολικό κόστος είναι γύρω στα 7500 ευρώ, όμως από αυτό το σημείο αρχίζει η μεγάλη διαφορά διότι για την περίπτωση του πετρελαίου ξοδεύονται γύρω στα 2000 με 3000 λίτρα κάθε έτος και γιατί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έφτασε πλέον τα 0,90 λεπτά το λίτρο.

Η αβαθής γεωθερμία αποτελεί τη καινούργια πρωτοποριακή μέθοδο θέρμανσης και ψύξης των σπιτιών!
Ως αποτέλεσμα το συνολικό κόστος κάθε χρόνο από το πετρέλαιο είναι άνω των 2000 ευρώ με έξοδα συντήρησης πάνω από 100 ευρώ το έτος. Όμως το σύστημα της αντλίας θερμότητας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Μία τυπική αντλία θερμότητας παρουσιάζει βαθμό επίδοσης περίπου 3, δηλαδή τα 7/10 της παραγόμενης ισχύος προέρχεται από τη γη και τα 3/10 από το ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, στο σπίτι η ισχύς κυμαίνεται περίπου στους 2,5kW. Με παρόμοιες ώρες λειτουργίας όπως με το πετρέλαιο και με τιμή ρεύματος στα 0,12 ευρώ, τα συνολικά έξοδα υπολογίζονται περίπου στα 600 ευρώ, δηλαδή 1500 ευρώ λιγότερα το χρόνο σε σύγκριση με το πετρέλαιο! Έτσι αυτή η αρχική διαφορά στο κόστος καλύπτεται μέσα σε περίπου 3 χρόνια και μετέπειτα αρχίζει η αποταμίευση. Ακόμη το κόστος συντήρησης για την αντλία θερμότητας είναι σχεδόν μηδαμινό, και τα έξοδα για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απειροελάχιστα εφόσον γίνει συνδυασμός του συστήματος αυτού με ένα σύστημα φωτοβολταϊκών. Το σημαντικότερο είναι ότι η γεωθερμία κάνει αυτόνομους τους καταναλωτές της  για το λόγο του ότι δεν υπάρχει εξάρτηση από τη διαρκώς ανοδική τιμή του πετρελαίου, και επειδή οι γεωθερμικές πηγές έχουν απεριόριστες ποσότητες ενέργειας, υπάρχει διαχρονική επάρκεια και καμία ανησυχία για πιθανή εξάντληση των πηγών στο μέλλον. Επίσης, είναι οικολογικές πηγές ενέργειας, αφού δε μολύνουν το περιβάλλον και χρειάζεται να λαμβάνεται μονάχα μία μικρή ποσότητα ρύπων για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη ποσότητα των ρύπων να εξοικονομείται.