Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Thermometer - Measuring Temperature - Lesson - Education videos for ki...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

πειράματα χημείας

πολλά πειράματα χημείας σε βίντεο  στο playlist του συνδέσμου που ακολουθεί https://www.youtube.com/playlist?list=PLYgtCSFNmWU4t0Q7AsaN8cK5...