Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΥΛΗ

ΥΛΗ
τα πάντα στον κόσμο μας είναι φτιαγμένα από ύλη. ακόμα και ο αέρας γύρω μας, είναι ύλη. υπάρχουν τρία είδη ύλης. τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια και αυτά τα τρία είδη, ονομάζονται καταστάσεις της ύλης. μερικά υλικά, μπορούν να αλλάξουν, από τη μια κατάσταση στην άλλη, όπως ένα στερεό σε υγρό, ή ένα αέριο σε υγρό.
τα άτομα, είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης. όλη η ύλη, αποτελείται από άτομα. τα διαφορετικά υλικά, έχουν τα άτομα που είναι τοποθετημένα με διαφορετικούς τρόπους. ένα υλικό, είναι στερεό, υγρό ή αέριο, ανάλογα με το τρόπο που είναι διατεταγμένα τα άτομα τους.

θεατρικό παιχνίδι: τα άτομα της ύλης.
ένα παράδειγμα: τα παιδιά κινούνται στο χώρο με συνοδεία μουσικής. όταν η μουσική σταματά, σχηματίζουν στην αρχή ζευγάρια, κατόπιν τετράδες, ή μικρές ομάδες. κάθε παιδί στην ομάδα, είναι ένα άτομο, και κάθε ομάδα ένα υλικό. για παράδειγμα, μια ομάδα παιδιών, μπορεί να είναι μια σταγόνα νερού. μια άλλη ομάδα, μπορεί  να είναι ένα κομμάτι ψωμί. μια άλλη ομάδα μπορεί να είναι ο αέρας μέσα σε ένα μπαλόνι.  αφήνουμε τα παιδιά να αποφασίσουν. με το σώμα τους, ακουμπούν ο ένας τον άλλον, με όποιο τρόπο θέλουν, και σχηματίζουν με την εικόνα ακίνητη, όπου με την φαντασία τους, μας δείχνουν την ύλη.

πειράματα ύλης.
1ο πείραμα:  μόρια του νερού σε κίνηση.
το πείραμα αυτό είναι πολύ καλό, για να δοκιμάσουμε, αν τα μόρια του νερού, κινούνται γρηγορότερα από αυτά του κρύου.
ρίχνουμε λίγο νερό σε ένα ποτήρι, προσθέτουμε λίγο χρώμα, και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
υλικά:
- ένα διαφανές ποτήρι, γεμάτο με ζεστό νερό.
- ένα διαφανές ποτήρι, γεμάτο με κρύο νερό.
- χρώμα τροφίμων

1. γεμίζουμε και τα δύο ποτήρια, με την ίδια ποσότητα νερού, ένα ζεστό κι ένα κρύο.
2. βάζουμε μία σταγόνα χρώματος τροφίμων και στα δύο ποτήρια, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
3. λέμε στα παιδιά, να παρατηρήσουν τι συμβαίνει. τι συμβαίνει?
παρατηρούμε, ότι το χρώμα εξαπλώνεται πιο γρήγορα σε όλο το ζεστό νερό, από ότι στο κρύο νερό. τα μόρια στο ζεστό νερό, κινούνται πιο γρήγορα από τα μόρια του κρύου νερού.

τελειώνοντας το πείραμα, μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια με τα παιδιά. μία ομάδα παιδιών, μπορεί να είναι τα μόρια του ζεστού νερού, και η άλλη ομάδα τα μόρια του κρύου νερού. τα μόρια; του ζεστού νερού τρέχουν και φτάνουν γρήγορα στο τέρμα. τα μόρια του κρύου νερού, κινούνται αργά. μπορούμε επίσης, να δημιουργήσουμε μια μικρή ιστορία σχετική με το θέμα μας και τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτήν την ιστορία.

2ο πείραμα:  υγροποίηση
υλικά: η ζεστή ανάσα σου, ένας καθρέφτης.
1. λέμε στα παιδιά, να πάρουν μια ζεστή ανάσα.
2. να βάλουν το στόμα τους, πολύ κοντά στο καθρέφτη.
3. να ανοίξουν το στόμα τους και να εκπνεύσουν επάνω στον καθρέφτη.
ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν αυτό που παρατηρούν.
τι συνέβη στον καθρέφτη?
έχει σχηματιστεί ατμός πάνω στον καθρέφτη.
εάν αναπνέουμε κοντά σε έναν καθρέφτη, θα δούμε να σχηματίζεται ατμός πάνω στον καθρέφτη.  η αναπνοή μας, περιέχει νερό, αν και δεν μπορούμε να τον δούμε. το νερό, είναι ένας τύπος φυσικού αερίου, που ονομάζεται ατμός, που αναμιγνύεται με τον αέρα. όταν οι υδρατμοί από την αναπνοή μας, χτυπούν τον κρύο καθρέφτη, μερικός υδραμός μετατρέπεται σε υγρό. χιλιάδες μικροσκοπικά σταγονίδια του νερού, σχηματίζονται στον καθρέφτη, και αυτό ονομάζεται συμπύκνωση υδρατμών. τα παιδιά, μπορεί να έχουν δει ατμό, ή συμπύκνωση στην κουζίνα, στο μπάνιο, ή στο αυτοκίνητο σε μια κρύα μέρα. μπορούμε να δούμε αυτόν τον ατμό, ή τη συμπύκνωση στον αέρα, σε μια κατσαρόλα που βράζει νερό. καυτοί υδρατμοί εκπέμπονται από το νερό. ο ατμός ψύχεται όταν συναντά τον κρύο αέρα, και στη συνέχεια μετατρέπεται σε μικροσκοπικές σταγόνες. (δροσοσταλίδες) .
το φαινόμενο αυτό, ονομάζεται συμπύκνωση.

MATERIALEverything in our world is made of matter. even the air around us is matter. There are three kinds of material. solids, liquids and gases, and these three types are called states of matter. some materials can be changed from one state to another, as a solid in a liquid, or a gas in a liquid.atoms, is the smallest particle of matter. all matter consists of atoms. different materials, they have people who are located in different ways. a material, a solid, liquid or gas, depending on the way they are arranged in their atoms.
dramatic play: people matter.an example: children move into the area with musical accompaniment. when the music stops, they form couples at the beginning, then fours, or small groups. each child in the group, is a person, and each group a material. for example, a group of children, can be a water drop. another group, may be a piece of bread. another group may be air inside a balloon. let the children decide. with their bodies touching each other, in whatever way they want, and they form the real image, where the imagination, show us the material.
material experiments.1st experiment: water molecules in motion.this experiment is very good to test if the water molecules are moving faster than those of the cold.pour a little water into a glass, add some color and see the results.materials:- A transparent glass, filled with hot water.- A transparent glass, filled with cold water.- Food color
1. fill both glasses, the same amount of water, one hot and one cold.2. Put one drop of food color and two glasses, as quickly as possible.3. say to children, to observe what happens. what happens?we observe that the color spread quickly throughout the hot water than in cold water. molecules in hot water, they move faster than the particles of the cold water.
finishing the experiment, we can play games with the children. a group of children, can be molecules of hot water, and another group of molecules of cold water. molecules? hot water running and quickly reach the goal. molecules of cold water, move slowly. we also need to create a little story related to our theme and the children paint this story.
2nd experiment: Liquidsmaterials: your warm breath, a mirror.1. tell the kids, take a warm breath.2. to put their mouth, close to the mirror.3. to open their mouths and run out onto the mirror.We ask children to tell us what they observe.what happened in the mirror;Steam is formed on the mirror.if you breathe near a mirror, we see to form steam on the mirror. our breath contains water, although we can not see him. Water is a type of gas, called steam mixed with air. when water vapor from our breath hit the cold mirror, partial Hydramia converted to liquid. thousands of tiny droplets of water formed in the mirror, and this is called condensation. children may have seen steam, or condensation in the kitchen, in the bathroom or in the car on a cold day. we can see that the steam, or condensation in the air, in a pot of boiling water. hot steam emitted from the water. the vapor is cooled when it encounters the cold air, and then converted into tiny drops. (dew).this phenomenon is called condensation.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πυθαγόρας

Βικιπαίδεια πληροφορίες για τον Πυθαγόρα   https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82 διάφορ...