Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

πάρε 5 με το γάντι!!!

ψηλά τα χέρια!!!

10 Scary Yet Beautiful Facts About Space & Us

Η γη τη νύχτα από το διάστημα


Στερεά και υγρά καύσιμα πυραύλων.


Speed in different parts of the planet.